Gần đây có nhiều bạn bị lỗi không truy cập được vào hệ thống Thuế điện tử Etax tại địa chỉ thuedientu.gdt.gov.vn
Nguyên nhân là do Tổng cục thuế làm lỗi chức năng chuyển hướng link. (Máy tính của các bạn không làm sao cả)


Để khắc phục các bạn truy cập vào đường dẫn sau:
https://thuedientu.gdt.gov.vn/etaxnnt/Request


Lưu ý: Click thẳng vào link, copy hoặc gõ lại CHÍNH XÁC link này, chữ R phải viết HOA mới được.

không đăng nhập được thuế điện tử
Ngoài ra bạn nào gặp lỗi HTKK, iTaxViewer, java, không chọn được tờ khai, ký điện tử báo lỗi... thì cứ nhắn vào inbox => https://www.facebook.com/lemuoi87hd

Tags: