Mỗi phần mềm được upload 2 link để đảm bảo luôn luôn download được

1. Phần mềm khai báo thông quan điện tử (TQĐT) theo Thông tư 196/2012/TT-BTC:
Bộ cài đặt phần mềm khai báo thông quan điện tử theo các loại hình:
        - Phần mềm khai báo TQĐT loại hình kinh doanh. Tải về tại: ecus_k4_cd.zip 
        - Phần mềm khai báo TQĐT loại hình SXXK. Tải về tại: ecus_ex4_cd.zip
        - Phần mềm khai báo TQĐT loại hình gia công. Tải về tại: ecus_eg4_cd.zip
        - Phần mềm khai báo TQĐT loại hình KCX. Tải về tại: ecus_ec_cd.zip

Ngoài ra quý vị có thể sử dụng phần mềm khai hải quan có phí do công ty Thái Sơn phát hành tại đây:
http://www.thaison.vn/webs/users/ECUS4.aspx

Link download và hướng dẫn sử dụng ECUS5
http://thaison.vn/webs/users/ECUS5VNACCS.aspx


2. Phần mềm Java-Plugin 7u3

Trước khi cài bạn nên gỡ hết các phần mềm Java đã cài trước đó.
Link 1 ; Link 2

3. Link Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số
http://www.customs.gov.vn/SitePages/DangKyDoanhNghiepSuDungChuKySo.aspx
Chú ý:
- Doanh nghiệp phải dùng chữ ký số để đăng ký.
- Có thể dùng chữ ký số đã đăng ký với cơ quan thuế để đăng ký với cơ quan hải quan.
- Tổng cục Hải quan chấp nhận tất cả chữ ký số của các nhà cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép và đã xác nhận hợp chuẩn với cơ quan hải quan.
- Xem thêm hướng dẫn tại đây
- Máy đăng ký phải cài Java: Download
- Từ ngày 15/11/2013, TCHQ tiến hành chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS, Chi tiết tại đây


4. Phần mềm hỗ trợ từ xa Teamviewer 9
Teamviewer 9 Portable (sau khi download về chỉ cần mở ra là dùng được luôn)
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Teamviewer 9 bản đầy đủ


VIDEO HƯỚNG DẪN  KHAI BÁO HẢI QUAN TRÊN PHẦN MỀM ECUS SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ

  Download tài liệu hướng dẫn trình ký: HDSD_ECUSSIGN_TrinhKy_V4.pdf

  Download tài liệu hướng dẫn cổng ký: HDSD_ECUSSIGN_CongKy_V1.pdf
  Download phần mềm cổng ký, trình ký tại đây: ECUSSign.exe
  Download phần mềm duyệt trình ký phiên bản Basic tại đây: ECUSSignBasic.exe

 

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ TRÌNH KÝ VÀ CỔNG KÝ 
 
Bấm G+1 Thích bên dưới nếu bài viết này hữu ích với bạn.

Tags: