HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT THƯ VIỆN KÝ ĐIỆN TỬ VNPT PLUGIN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT THƯ VIỆN KÝ ĐIỆN TỬ VNPT PLUGIN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

Cổng Dịch vụ công Quốc gia là nơi kết nối, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản...

Quy định về xử phạt hành vi không nộp Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Quy định về xử phạt hành vi không nộp Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Văn bản mới nhất về hành vi không nộp Báo cáo tình hình thay đổi lao động đối với các đơn vị sử dụng lao động trong nước được quy định tại Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ban hành ngày 01/03/2020. có hiệu lực từ ngày 15/04/2020. Chi tiết tại khoản b và...

Đối tượng và thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Đối tượng và thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Quy định về đối tượng và thời hạn kê khai và nộp Báo cáo tình hình sử dụng lao động tại Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/02/2021. Điều 4. Báo cáo sử dụng lao động Việc khai trình sử dụng lao động,...

Sửa lỗi

Sửa lỗi "Cấu trúc tờ khai XML nhập vào không hợp lệ" khi import file XML tờ khai GTGT

Ngày 19/02/2021, Tổng cục thuế nâng cấp phiên bản HTKK 4.5.2. Bản cập nhật này có sự thay đổi về mặt cấu trúc dữ liệu XML có thêm trường thông tin danh mục ngành nghề. Do sự thay đổi này nên tất cả các phiên bản HTKK từ v4.5.2 trở lên, khi import...

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT SERIAL CHỮ KÝ SỐ TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT SERIAL CHỮ KÝ SỐ TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ

CHỮ KÝ SỐ 24H - Sau khi gia hạn hoặc mua chữ ký số mới, người nộp thuế phải cập nhật serial chứng thư số mới vào hệ thống Thuế điện tử rồi mới ký được tờ khai thuế và giấy nộp tiền. Nếu không cập nhật thì khi ký sẽ hiện cảnh báo lỗi "Chứng thư...

Hướng dẫn sửa lỗi không thêm/xóa được dòng trên phần mềm HTKK

Hướng dẫn sửa lỗi không thêm/xóa được dòng trên phần mềm HTKK

Cứ mỗi đến kỳ kê khai quyết toán thuế, các bạn kế toán lại tất bật lên bảng kê các số liệu người lao động trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK huyền thoại. Tuy nhiên một số máy tính bị lỗi, các bạn không thể thêm/xóa dòng trên...

HƯỚNG DẪN SỬA LỖI KHÔNG VÀO ĐƯỢC TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ

HƯỚNG DẪN SỬA LỖI KHÔNG VÀO ĐƯỢC TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ

Gần đây có nhiều bạn bị lỗi không truy cập được vào hệ thống Thuế điện tử Etax tại địa chỉ thuedientu.gdt.gov.vn Nguyên nhân là do Tổng cục thuế làm lỗi chức năng chuyển hướng link. (Máy tính của các bạn không làm sao cả) Để khắc phục các...

Tags: