Hướng dẫn khai và nộp mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT - Đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Hướng dẫn khai và nộp mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT - Đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Bộ tài chính đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống hóa đơn điện tử mới kể từ ngày 21/11/2021, Người nộp thuế có thể dễ dàng đăng ký sử dụng thông qua các tổ chức đã ký hợp đồng truyền nhận dữ liệu với tổng cục thuế. Để bắt...

Xử lý sai sót đối với hóa đơn điện tử phát hành theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC

Xử lý sai sót đối với hóa đơn điện tử phát hành theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC

Đối với hóa đơn điện tử phát hành theo quy định của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC nếu xảy ra sai sót trong quá trình tạo lập và sử dụng thì được xử lý theo các quy định tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và...

Lộ trình triển khai hệ thống quản lý hóa đơn điện tử của cơ quan thuế

Lộ trình triển khai hệ thống quản lý hóa đơn điện tử của cơ quan thuế

Tổng cục Thuế có trách nhiệm đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống hoá đơn điện tử để sẵn sàng tiếp nhận đề nghị và kết nối với tất cả các tổ chức cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản...

Hóa đơn điện tử áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ khi nào?

Hóa đơn điện tử áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ khi nào?

Theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ tài chính, hóa đơn điện tử áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.   Cụ thể, tại Điều 11, khoản 2...

DANH BẠ LIÊN HỆ CƠ QUAN BHXH CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

DANH BẠ LIÊN HỆ CƠ QUAN BHXH CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

Để thuận tiện cho doanh nghiệp và người lao động liên hệ công tác, chúng tôi tập hợp và chia sẻ thông tin liên hệ với các cơ quan BHXH cấp tỉnh/thành phố trên toàn quốc.  Tổng đài hỗ trợ tư vấn của BHXH Việt Nam: 1900.9068   Bảo...

TÍNH PHÁP LÝ CỦA CÁC BIÊN BẢN THU HỒI, HỦY, ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

TÍNH PHÁP LÝ CỦA CÁC BIÊN BẢN THU HỒI, HỦY, ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Theo khoản 2, điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC Điều 9. Xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập 2. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát...

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT THƯ VIỆN KÝ ĐIỆN TỬ VNPT PLUGIN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT THƯ VIỆN KÝ ĐIỆN TỬ VNPT PLUGIN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

Cổng Dịch vụ công Quốc gia là nơi kết nối, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản...

Quy định về xử phạt hành vi không nộp Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Quy định về xử phạt hành vi không nộp Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Văn bản mới nhất về hành vi không nộp Báo cáo tình hình thay đổi lao động đối với các đơn vị sử dụng lao động trong nước được quy định tại Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ban hành ngày 01/03/2020. có hiệu lực từ ngày 15/04/2020. Chi tiết tại khoản b và...

Đối tượng và thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Đối tượng và thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Quy định về đối tượng và thời hạn kê khai và nộp Báo cáo tình hình sử dụng lao động tại Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/02/2021. Điều 4. Báo cáo sử dụng lao động Việc khai trình sử dụng lao động,...

Tags: