TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÌ LỢI ÍCH DÀI LÂU CỦA DOANH NGHIỆP

TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÌ LỢI ÍCH DÀI LÂU CỦA DOANH NGHIỆP

Hóa đơn điện tử (HĐĐT) là xu hướng tất yếu để xác thực việc mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ mà thế giới đã thực hiện nhiều năm trước đây, ở Việt Nam đã triển khai thí điểm và triển khai diện rộng ở nhiều địa phương như Thành phố...

Điều kiện của tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử, nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn

Điều kiện của tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử, nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn

Các tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử, dịch vụ nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn phải đáp ứng các điều kiện cụ thể nêu tại Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính. Điều 10. Tiêu chí đối...

Quy định về sử dụng biên lai, chứng từ tại Điều 9, Thông tư số 78/2021/TT-BTC

Quy định về sử dụng biên lai, chứng từ tại Điều 9, Thông tư số 78/2021/TT-BTC

Quy định hướng dẫn về sử dụng biên lai, chứng từ tại Điều 9, Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính Điều 9. Sử dụng biên lai, chứng từ 1. Cục Thuế in, khởi tạo và phát hành biên lai thuế Mẫu CTT50 Phụ lục I.C ban hành kèm theo Thông...

Hướng dẫn về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền

Hướng dẫn về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền

Người nộp thuế sử dụng Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8, Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ tài chính.   Điều 8. Hóa...

Xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu đã gửi cơ quan thuế có sai sót

Xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu đã gửi cơ quan thuế có sai sót

Trường hợp người nộp thuế có sai sót trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế có thể xử lý theo hướng dẫn chi tiết tại Điều 7, Thông tư số 78/2021/TT-BTC.   Điều 7. Xử lý hóa...

Quy định về việc chuyển đổi hình thức áp dụng hóa đơn có mã xác thực của cơ quan thuế

Quy định về việc chuyển đổi hình thức áp dụng hóa đơn có mã xác thực của cơ quan thuế

Theo điều 5, Thông tư số 78/2021/TT-BTC (có hiệu lực từ 01/07/2022) thì Người nộp thuế có quyền được chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử không có mã sang hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Người nộp thuế thuộc diện rủi ro trong...

Quy định về Ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC

Quy định về Ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC

Quy định về Ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn đối với hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy do Cục thuế đặt in được nêu rõ tại Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC (có hiệu lực từ 01/07/2022)   1. Hóa đơn điện tử a)...

Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử là gì? Hợp đồng ủy nhiệm hoặc thỏa thuận ủy nhiệm được quy định như thế nào?

Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử là gì? Hợp đồng ủy nhiệm hoặc thỏa thuận ủy nhiệm được quy định như thế nào?

Căn cứ theo điều 3, thông tư số 78/2021/TT-BTC ban hành ngày 17/09/2021 của Bộ tài chính hướng dẫn chi tiết về nguyên tắc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử, Hợp đồng ủy nhiệm hoặc thỏa thuận ủy nhiệm. Bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải thông báo...

Giới thiệu nội dung Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính

Giới thiệu nội dung Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính

Thông tư số 78/2021/TT-BTC được Thứ trưởng Bộ tài chính Trần Xuân Hà ký ngày 17/09/2021 hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về...

CÔNG VĂN SỐ 29592/CTHN-KK NGÀY 29/07/2021 CỦA CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CÔNG VĂN SỐ 29592/CTHN-KK NGÀY 29/07/2021 CỦA CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

Công văn số 29592/CTHN-KK ngày 29/07/2021 về việc không xử phạt hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội chỉ thị 17/CT-UBND Phạm vi áp dụng: Người nộp thuế trên địa bàn Thành phố Hà Nội Nội dung: Người nộp thuế là...

Tags: