Hóa đơn điện tử là gì? Thông tin giới thiệu, báo giá hóa đơn điện tử có mã xác thực. Cách sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử, thông báo phát hành, lập và tra cứu hóa đơn trên website. Các câu hỏi thường gặp về hóa đơn điện tử. Hoá đơn điện tử là hình thức hoá đơn hiện đại đang được thí điểm sử dụng ở nhiều tổ chức doanh nghiệp, đơn vị tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Trong tương lai không xa, đây sẽ là loại hoá đơn được sử dụng chính trong tất cả các giao dịch thương mại tại tất cả các công ty.

Hóa đơn điện tử xác thực là một loại hóa đơn được cấp mã xác thực hay còn gọi là chuỗi ký tự được mã hóa, được cung cấp bởi hệ thống xác thực hoá đơn của Tổng cục Thuế dựa trên các thông tin hoá đơn của doanh nghiệp. Đây là hình thức hóa đơn hiện đại với nhiều ưu điểm nổi bật và mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp khi sử dụng.

hóa đơn điện tử là gì, báo giá hóa đơn điện tử có mã xác thực

1. Hóa đơn điện tử là gì? Tính pháp lý của hóa đơn điện tử tại Việt Nam.

Bộ Tài chính định nghĩa về hóa đơn điện tử: Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử

Tính pháp lý: Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
a) Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử. Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử.
b) Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết
”. 

2. Lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử xác thực

- Tiết kiệm chi phí tối ưu cho doanh nghiệp: chi phí in – xuất hóa đơn, vận chuyển và bảo quản hóa đơn
- Đảm bảo độ chính xác và xác thực an toàn cao, tránh tình trạng làm giả hóa đơn
- Tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp, giảm thiểu các thủ tục hành chính
- Không cần phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
- Đa dạng phương thức gửi hóa đơn cho khách hàng, tránh rủi do khi vận chuyển hóa đơn

3. Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử có mã xác thực

- Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực tại website http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dkphtc.html

- Xác minh hóa đơn có mã xác thực tại website: https://laphoadon.gdt.gov.vn/xmhd/exploit

4. Các câu hỏi, vướng mắc thường gặp khi sử dụng hóa đơn điện tử

5. Các văn bản pháp luật hướng dẫn về việc triển khai hóa đơn điện tử

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ tài chính

6. 

Tags: