Tổng cục thuế (Bộ tài chính) đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống hóa đơn điện tử mới kể từ ngày 21/11/2021. Người nộp thuế cần cài đặt ứng dụng HDDT Plugin  dùng để ký tờ khai đăng ký và ký hóa đơn điện tử bằng chữ ký số đối với các bạn lập hóa đơn từng lần phát sinh trực tiếp trên cổng thông tin Hóa đơn điện tử tại địa chỉ https://hoadondientu.gdt.gov.vn

 

Nếu các bạn chưa cài tool ký này, khi giao dịch trên website hệ thống sẽ thông báo:

hoadondientu.gdt.gov.vn cho biết
Không tìm thấy ứng dụng nền HDDT Plugin. Vui lòng kiểm tra lại cài đặt hoặc tìm bật ứng dụng HDDT Plugin trong Start của Window.

HDDT Plugin

Link download ứng dụng: Tải HDDT Plugin    ;   Link dự phòng HDDT Plugin
Mật khẩu giải nén file (nếu có): 12345678

Cách cài đặt: 
Người nộp thuế sau khi tải ứng dụng từ link trên thì mở bộ cài bằng WinRAR, chạy file HDDT Plugin.exe rồi cứ Next đến hết
(Nếu các bạn chưa cài WinRAR thì có thể tải tại đây: WinRAR 32bit ; WinRAR 64bit)

Chúc các bạn thực hiện cài đặt thành công!

Group chia sẻ và trao đổi thông tin về hóa đơn điện tử TT78 và NĐ 123 trên Facebook
https://www.facebook.com/groups/hoadondientu

 

Tags: