TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TẠM DỪNG HỆ THỐNG KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG
VÀ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ BẢO TRÌ, KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỆ THỐNG

         Để thực hiện công tác bảo trì và kiểm tra năng lực hệ thống định kỳ, Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử từ 18h ngày 28/11/2014 đến 20h ngày 29/11/2014. Từ 20h ngày 29/11/2014 hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử sẽ hoạt động bình thường.
        Tổng cục Thuế xin thông báo để Người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử.
Trân trọng cảm ơn./.


                                                                                                                                                                                          (Nguồn: nhantokhai.gdt.gov.vn)

Bấm G+1 Thích bên dưới nếu bài viết này hữu ích với bạn.

Tags: