Ngành thuế đang từng bước hiện đại hóa, cắt giảm các thủ tục và thời gian kê khai thuế, nộp thuế của người dân. Để cập nhật những thay đổi của các thông tư 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, luật số: 71/2014/QH13 và các văn bản pháp luật về thuế khác, sắp tới tổng cục thuế sẽ nâng cấp ứng dụng HTKK 3.3.0, iHTKK 3.1.0, QTTNCN 3.2.0 để phục vụ người nộp thuế kê khai và quyết toán thuế năm 2014.
       
chukyso24h.vn xin giới thiệu tới người nộp thuế một số điểm mới trên phần mềm HTKK 3.3.0 mới nhất, hướng dẫn kê khai và quyết toán thuế 2014 và các mẫu biểu liên quan:

Mật khẩu download và giải nén phần mềm, các tài liệu hướng dẫn là:
chukyso24h.vn

1. Những điểm mới được cập nhật trên phần mềm HTKK 3.3.0

Link download: Link 1   (Phiên bản chính thức)

- Bỏ các cột Ký hiệu mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Mặt hàng ở các phụ lục 01-1/GTGT, 01-2/GTGT,04-1/GTGT

- Bỏ các phụ lục 01-3/GTGT, 01-4A/GTGT, 01-4B/GTGT, 01- 7/GTGT kèm tờ khai 01/GTGT
- Thêm mẫu tờ khai phí, lệ phí (01/PHLP)

- Cập nhật phần kết xuất XML trên tờ khai quyết toán TNDN (03/TNDN)
Và rất nhiều thay đổi khác...

2. Hướng dẫn quyết toán thuế theo TT 156/2013/ 156/2013/TT-BTC, 151/2014/ , 151/2014/TT-BTC khai thuế GTGT theo TT 119/2014/ 119/2014/TT-BTC trên các ứng dụng hỗ trợ kê khai. Tổ chức triển khai các ứng dụng và hướng dẫn cấp mà người phụ thuộc cho NNT TNCN.
Link download: Link 1

3. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng hỗ trợ kê khai mã vạch 2 chiều (Dành cho người nộp thuế) Phiên bản HTKK 3.3.0
Link download: Link 1

4. Mẫu biểu tờ khai quyết toán thuế
Link download: Link 1


Yêu cầu máy tính của NNT có cài đặt phần mềm đọc file PDF để xem các tài liệu trên. Nếu chưa có NNT có thể tải về tại đây


Bấm G+1 Thích bên dưới nếu bài viết này hữu ích với bạn.

Tags: