Trong bài viết này, chukyso24h.vn sẽ hướng dẫn cách nộp hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế TNCN, MST người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu TH16, tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 05/KK-TNCN qua mạng internet.

1. Hướng dẫn kê khai và nộp hồ sơ đăng ký cấp MST cá nhân
- Người nộp thuế (NNT) download và cài đặt ứng dụng hỗ trợ đăng ký mã số thuế cá nhân TNCN 2.7 tại một trong các link dưới đây
Tải về 1 ; Tải về 2
- NNT mở ứng dụng TNCN 2.7 tiến hành kê khai đúng và đầy đủ thông tin người nộp thuế sau đó kết xuất tệp hồ sơ ra định dạng Excel để gửi cho cơ quan thuế

- Để nộp hồ sơ, NNT truy cập vào địa chỉ website https://www.tncnonline.com.vn/Pages/dangkythue.aspx 

Điền đầy đủ thông tin người gửi, chọn và nộp hồ sơ đăng ký MST cá nhân

Sau 3-5 ngày, NNT đăng nhập vào để tra cứu và tải kết quả cấp MST TNCN

2.  Hướng dẫn kê khai và nộp hồ sơ đăng ký cấp MST người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 16TH
* Cách kê khai
      Người nộp thuế có thể kê khai bảng tổng hợp người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh trên các ứng dụng sau:
- Trên phần mềm HTKK 3.3.0
     

- Kê khai trên phần mềm hỗ trợ kê khai quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.0
Người nộp thuế nên nộp sớm bảng kê thông tin người phụ thuộc trước khi quyết toán TNCN để CQT kịp thời cấp mã người phụ thuộc.
 
*Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh
     Sau khi kê khai đầy đủ thông tin NPT, NNT kết xuất tờ khai ra định dạng XML và nộp theo 2 cách sau:
- Đăng nhập vào hệ thống iHTKK, sử dụng chữ ký số để ký xác thực và nộp tờ khai như các loại tờ khai thông thường khác
- Đăng nhập vào hệ thống hỗ trợ kê khai quyết toán thuế TNCN trực tuyến tại địa chỉ 
https://www.tncnonline.com.vn/Pages/Nguoiphuthuoc.aspx rồi nộp tương tự bảng kê cấp MST cá nhân. Do nộp trên hệ thống này không được xác thực bằng chữ ký số nên một số CQT vẫn yêu cầu NNT nộp thêm bản cứng (in ra giấy) tại cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu điện.

* Tra cứu kết quả cấp MST người phụ thuộc
    Người nộp thuế nộp bảng tổng hợp 16TH ở đâu thì sau 2-3 ngày tra cứu ở hệ thống đó để tải kết quả cấp MST cho người phụ thuộc
- Trên hệ thống iHTKK

3. Hướng dẫn kê khai và nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân 05/KK-TNCN
 

Bấm G+1 và Thích bên dưới nếu bài viết này hữu ích với bạn.

Tags: