Ngày 19/02/2016 - TỔNG CỤC THUẾ tiến hành nâng cấp đồng thời ứng dụng hỗ trợ kê khai HTKK 3.3.5 và ứng dụng đọc hồ sơ thuế XML iTaxviewer 1.1.3. Phiên bản mới nhất này cập nhật những thay đổi mới nhất theo Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.5, ứng dụng Kê khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.6 và ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.1.3, cụ thể như sau:

      - Cập nhật nâng cấp chức năng kê khai tờ khai thuế TTĐB (mẫu 01/TTĐB) trên ứng dụng HTKK 3.3.5, iHTKK 3.1.6: Cập nhật danh mục biểu thuế TTĐB đối với một số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 đồng thời nâng cấp Bảng xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) của nguyên liệu mua vào, hàng hóa nhập khẩu (phụ lục 01-1/TTĐB) đính kèm tờ khai theo mẫu biểu ban hành tại Thông tư số 195/2015/TT-BTC.
     - Nâng cấp ứng dụng đọc hồ sơ thuế iTaxViewer phiên bản 1.1.3 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.6.

       Kể từ ngày 19/02/2016, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.5, iHTKK 3.1.6, iTaxViewer 1.1.3 thay cho các phiên bản trước đây.
Người nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:
     + Ứng dụng iHTKK 3.1.6, iTaxViewer 1.1.3: Thực hiện kê khai hoặc tải bộ cài iTaxViewer mới nhất tại đây
 
       Ngoài ra, người nộp thuế có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
       Mọi thắc mắc, phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK 3.3.5, iHTKK, iTaxViewer 1.1.3 để được Cơ quan Thuế giải đáp cung cấp tài liệu hướng dẫn.

        Các phiên bản nâng cấp trên vẫn chưa cập nhật thông tư 200/2014/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014, quy định chế độ kế toán doanh nghiệp mới nhất vì vậy người nộp thuế vẫn kê khai quyết toán năm 2015 theo biểu mẫu và quy định cũ. chữ ký số 24h sẽ cập nhật thông báo nâng cấp tiếp theo của Tổng cục thuế.


Bấm LikeG+ nếu những thông tin trên hữu ích với các bạn

Tags: