TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
V/v Khắc phục sự cố lỗi hệ thống của Nhà cung cấp chữ ký số CKCA
 
      Căn cứ Công văn số 060605/2016/CKCA ngày 06/06/2016 của Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông CK (Nhà cung cấp chữ ký số CKCA) gửi Tổng cục Thuế về việc báo cáo tình hình khắc phục lỗi sự cố.
      Nội dung công văn có nêu:
      Từ 12h ngày 04/06/2016, Nhà cung cấp chữ ký số CKCA đã khắc phục được sự cố Người nộp thuế sử dụng chữ ký số CKCA bị khóa mã pin. Với những Người nộp thuế không bị ảnh hưởng từ sự cố vừa qua tiếp tục sử dụng dịch vụ bình thường, với những Người nộp thuế bị khóa mã pin trong thời gian xảy ra sự cố vừa qua, Nhà cung cấp chữ ký số CKCA có hướng khắc phục như sau:
      - Xử lý thủ công: Từ 08h ngày 08/06/2016, Người nộp thuế bị khóa mã pin gọi có thể gọi điện thoại trực tiếp tới Nhà cung cấp để hỗ trợ mở khóa mã pin trực tiếp.
      - Xử lý triệt để: Nhà cung cấp CKCA đang tích cực hoàn thiện công cụ xử lý tự động mở mã pin bị khóa cho khách hàng (Dự kiến hoàn thiện trước ngày 12/06/2016).
      - Danh sách đầu số điện thoại tiếp nhận hỗ trợ Người nộp thuế của Nhà cung cấp chữ ký số CKCA:

      1. 1900 6612 (Hoạt động giờ hành chính);
      2. 0437.955.888 (Hoạt động giờ hành chính);
      3. 0437.955.999 (Hoạt động giờ hành chính);
      4. 0436.647.888 (Hoạt động giờ hành chính);
      5. 0436.647.889 (Hoạt động giờ hành chính);
      6. 0862.997.711 (Hoạt động giờ hành chính);
      7. 0862.997.722 (Hoạt động giờ hành chính);
      8. 0934.629.626 (Số hotline - Hoạt động 24/7);
      9. 0989.938.337 (Số hotline - Hoạt động 24/7).
            - Giờ làm việc hành chính:
                   + Từ 8h00’ tới 12h00’ và 13h30’ tới 17h30’ từ thứ hai tới thứ sáu.
                   + Từ 8h00’ tới 12h00’ thứ bảy.
            -  Ngoài giờ hành chính gọi hai số Hotline như trên.
      Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và thực hiện.

      Trân trọng cảm ơn./.
 

Nội dung công văn 
số 060605/2016/CKCA 

Tags: