Hướng dẫn kê khai các chỉ tiêu trên Tờ khai lệ phí môn bài mẫu số 01/MBAI theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP. Cách kê khai bổ sung trên phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK mới nhất v3.4.6
>> Hướng dẫn nộp tờ khai Lệ phí môn bài qua mạng bằng chữ ký số

Các bước kê khai:

      - Trước tiên người nộp thuế cần tải phần mềm HTKK phiên bản 3.4.6 trở lên rồi tiến hành cài đặt nâng cấp thì mới có mẫu biểu tờ khai Lệ phí môn bài
      - Từ menu chức năng “Kê khai/Phí, lệ phí” chọn “Tờ khai lệ phí môn bài mẫu số 01/MBAI (NĐ139/2016)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

Kê khai lệ phí môn bài
      - Nhập kỳ tính thuế theo Năm: Mặc định là Năm hiện tại, cho phép sửa.
      - Hiệu lực kỳ tính thuế của tờ khai từ năm 2017 trở đi.
      - [Cơ sở mới thành lập]: Cho phép tích chọn, nếu chọn thì hiển thị chỉ tiêu [Ngày phát sinh].
      - [Ngày phát sinh]: Nhập dạng dd/MM/yyyy kiểm tra thuộc kỳ tính thuế và không được lớn hơn ngày hiện tại. Chỉ hiển thị và cho phép nhập nếu chọn [Cơ sở mới thành lập]
      - Chọn trạng thái tờ khai (tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung), sau đó nhấn nút lệnh “Đồng ý” Bạn nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Lệ phí môn bài mẫu 01/MBAI (NĐ139/2016)

A. Trường hợp khai tờ khai lệ phí môn bài lần đầu
      Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra như sau:

Tờ khai lệ phí môn bài
Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:
+ Chỉ tiêu [22]:
      o Cột (2); Dòng 1 - Người nộp lệ phí môn bài: Hỗ trợ đưa tên người nộp thuế từ thông tin chung lên
      o Cột (4): Nhập dạng số không âm, mặc định là 0, tối đa 14 chữ số
      o Cột (5): UD hiển thị theo mức lệ phí theo vốn điều lệ/doanh thu, cho sửa
             ■ Cột (4) > 10 tỷ đồng: thì cột (5) = 3.000.000
             ■ Cột (4) <= 10 tỷ đồng: thì cột (5) = 2.000.000
+ Chỉ tiêu [23]
      o Cột (2) - Dòng 2 Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương: UD hỗ trợ tách 2 cột Mã số thuế và Tên
             ■ Mã số thuế: Cho phép NSD nhập MST, tối đa 14 ký tự, kiểm tra đúng cấu trúc MST, không bắt buộc nhập
             ■ Tên: Nhập dạng text, tối đa 250 ký tự, bắt buộc nhập
      o Cột (4): Nhập dạng số không âm, mặc định là 0, tối đa 14 chữ số
      o Cột (5): ƯD hỗ trợ tự động hiển thị = 1.000.000, cho sửa.
+ Chỉ tiêu [24] - Tổng số lệ phí môn bài phải nộp
      o Cột (5): UD hỗ trợ công thức tính: [24] = [22] + [23], không cho sửa.
+ Trên mẫu in hỗ trợ phần ghi chú ở cuối tờ khai:
      o Đối với Doanh nghiệp:
             ■ Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng thì nộp vào tiểu mục 2862
             ■ Tố chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống thì nộp vào tiểu mục 2863
             ■ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đom vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác thì nộp vào tiểu mục 2864
      o Đối với cá nhân kinh doanh:
             ■ Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm thì nộp vào tiểu mục 2862
             ■ Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm thì nộp vào tiểu mục 2863
             ■ Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm thì nộp vào tiểu mục 2864

B. Trường hợp khai tờ khai bổ sung
      Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” ứng dụng cho phép NNT chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung. Khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” như sau:

Kê khai bổ sung tờ khai Lệ phí môn bài

Kê khai bổ sung Lệ phí môn bài
      Kê khai điều chỉnh bổ sung cho chỉ tiêu [24] cột (5) cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

Việc nộp tờ khai Lệ phí môn bài qua mạng cần có chữ ký số, doanh nghiệp nào chưa đăng ký mua chữ ký số vui lòng liên hệ 0913.636.507 để được tư vấn gói cước chữ ký số giá rẻ, tiện lợi nhất cho doanh nghiệp.

Tags: