Ngày 08/12/2017 Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch tạm dừng các hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTDT) để thực hiện nâng cấp và chuyển đổi hệ thống từ iHTKK sang eTax (http://thuedientu.gdt.gov.vn). Đối tượng được chuyển đổi là toàn bộ doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý của Cơ quan thuế các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh.

Sau khi nâng cấp, những doanh nghiệp thuộc nhóm đối tượng trên khi thực hiện đăng nhập vào hệ thống iHTKK (http://nhantokhai.gdt.gov.vn) sẽ nhận được Cảnh báo: "Tài khoản của Người nộp thuế đã được chuyển đổi sang hệ thống mới. Đề nghị Người nộp thuế đăng nhập lại theo đường dẫn: http://thuedientu.gdt.gov.vn"

Tài khoản của Người nộp thuế đã được chuyển đổi sang hệ thống mới. Đề nghị Người nộp thuế đăng nhập lại theo đường dẫn: http://thuedientu.gdt.gov.vn

1. Đối với Cơ quan thuế các tỉnh (trừ tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh):  

      Tạm dừng hệ thống từ 18h00 đến 18h30 ngày 08/12/2017.
Sau thời gian này, các hệ thống sẽ hoạt động bình thường.

2. Đối với Cơ quan thuế tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh:

       -  Dừng hệ thống từ 18h00 ngày 08/12/2017 đến 08h00 ngày 11/12/2017. Sau thời gian này, người nộp thuế thuộc quản lý của Cục Thuế và các Chi cục Thuế thuộc các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh chuyển sang sử dụng dịch vụ khai thuế, nộp thuế tại hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử theo đường dẫn: http://thuedientu.gdt.gov.vn

      - Đối với các doanh nghiệp đã đăng ký giao dịch điện tử với Cơ quan thuế (đã có tài khoản giao dịch khai thuế, nộp thuế điện tử với Cơ quan thuế), đăng nhập Dịch vụ Thuế điện tử như sau:
         + Doanh nghiệp sử dụng tài khoản MST-NT (ví dụ:0100231226-NT), mật khẩu là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Nộp thuế điện tử hiện tại để sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử.
         + Doanh nghiệp sử dụng tài khoản MST (ví dụ: 0100231226), mật khẩu là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Khai thuế điện tử hiện tại để sử dụng dịch vụ Khai thuế điện tử.

      - Đối với doanh nghiệp lần đầu tiên đăng ký giao dịch điện tử với Cơ quan thuế, thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ trên hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử nêu trên. 
       Ngoài hai tài khoản trên (được chuyển đổi từ tài khoản cũ của doanh nghiệp), hệ thống tạo thêm một tài khoản quản trị (quyền cao nhất) để sử dụng tất cả các dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế... như sau: MST-QL (ví dụ: 0100231226-QL), mật khẩu trùng với mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Nộp thuế điện tử. Doanh nghiệp lưu ý đổi mật khẩu ngay và quản lý tài khoản cao nhất này. Với tài khoản quản trị, người sử dụng có thể quản lý, phân quyền lại cho các tài khoản con (MST, MST-NT).
      Lưu ý: Để tránh các lỗi phát sinh do việc lưu Cache và block Java của trình duyệt Web, các doanh nghiệp xem tài liệu hướng hướng để thực hiện. Hệ thống hỗ trợ tốt nhất trên trình duyệt Chrome.

Chi tiết hướng dẫn đăng nhập và sử dụng Dịch vụ Thuế điện tử: tại đây.

Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử.

Trân trọng cảm ơn./.

Tags: