Kể từ ngày 08/02/2020, Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ Thuế điện tử (eTax) cho tất cả các doanh nghiệp trong cả nước tại đường dẫn http://thuedientu.gdt.gov.vn. Hệ thống này tích hợp và thay thế 02 hệ thống khai thuế (http://nhantokhai.gdt.gov.vn) và nộp thuế (https://nopthue.gdt.gov.vn), cho phép doanh nghiệp thực hiện đầy đủ việc khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử trên cùng một hệ thống. Hệ thống này hoạt động tốt trên trình duyệt Google Chrome, Cốc Cốc và Internet Explorer. Để sử dụng hệ thống, người nộp thuế cần cài đầy đủ phần mềm và tiện ích mở rộng hỗ trợ việc ký xác thực điện tử bằng chữ ký số.

1. Hướng dẫn cài phần mềm và tiện ích mở rộng hỗ trợ ký điện tử trên trình duyệt Google Chrome, Cốc cốc

Nếu máy tính của người nộp thuế chưa cài phần mềm và tiện ích hỗ trợ thì khi truy cập vào hệ thống Thuế điện tử sẽ hiện ra cảnh báo như sau:
    "Hiện tại máy tính của bạn chưa được cài đặt đầy đủ các công cụ để có thể thực hiện ký điện tử trên trình duyệt Google Chrome.
    Bạn cần cài đặt đầy đủ các công cụ trước khi tiếp tục sử dụng trình duyệt Google Chrome để sử dụng dịch vụ thuế điện tử của Tổng cục Thuế. 
    Chi tiết hướng dẫn cài đặt vui lòng xem phía dưới."

Hướng dẫn cài đặt các công cụ để sử dụng dịch vụ Thuế điện tử trên trình duyệt Google Chrome, Cốc cốc:

Bước 1: Người nộp thuế thực hiện tải và cài đặt bộ cài tại đây: Tải bộ cài
Bước 2: Người nộp thuế thực hiện cài đặt Google Chrome Extension tại đây: Cài đặt ESigner.Chrome.TCT
Công cụ ký điện tử ESigner.Chrome.TCT

Bước 3: Sau khi thực hiện bước 1 và 2 thành công, Người nộp thuế thực hiện khởi động lại trình duyệt Google Chrome, Cốc cốc.
Bước 4: Sau khi thực hiện thành công các bước cài đặt ở trên, Người nộp thuế truy cập vào lại ứng dụng

2. Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Java hỗ trợ tải thư viện ký điện tử trên trình duyệt Internet Explorer

    Tương tự như việc thiết lập cấu hình Java để sử dụng trên hệ thống iHTKK (http:///nhantokhai.gdt.gov.vn) người nộp thuế sẽ thêm 2 địa chỉ website này vào phần Exception trong Java Control Panel. 
http://thuedientu.gdt.gov.vn
https://thuedientu.gdt.gov.vn

     Hướng dẫn chi tiết xem ở link dưới đây
>> Hướng dẫn download, cài đặt và cấu hình phần mềm Java và Internet Explorer khi kê khai và nộp thuế qua mạng

 
Tags: