Văn bản mới nhất về hành vi không nộp Báo cáo tình hình thay đổi lao động đối với các đơn vị sử dụng lao động trong nước được quy định tại Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ban hành ngày 01/03/2020. có hiệu lực từ ngày 15/04/2020. Chi tiết tại khoản b và c, điều 7 tại nghị định này: 

"Điều 7. Vi phạm về tuyển, quản lý lao động

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây:

b) Không khai trình việc sử dụng lao động theo quy định với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện;

c) Không báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện;"

Như vậy, kể từ ngày 15/4/2020, nếu doanh nghiệp không báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Phòng Lao động - Thương binh nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thì sẽ bị phạt tiền tối đa đến 3.000.000 đồng (trước ngày 25/11/2015 theo Nghị định 95/2013/NĐ-CP thì mức phạt này tối đa chỉ là 1.000.000 đồng và từ ngày 25/11/2015 đến trước ngày 15/4/2020 thì hành vi này không bị phạt tiền)

Tại thời điểm viết bài, tác giả chưa tìm thấy văn bản về việc phạt nộp chậm Báo cáo tình hình sử dụng, thay đổi lao động. Tuy nhiên doanh nghiệp nên nộp và nộp đúng thời hạn (báo cáo 6 tháng đầu năm trước ngày 05/06, báo cáo cả năm trước ngày 05/12 hàng năm - Quy định tại điều 4 nghị định 145/2020/NĐ-CP) để tránh bị phạt.
Bạn đọc có văn bản nào quy định về phạt nộp chậm báo cáo này vui lòng comment để chúng tôi cập nhật.

Tags: