Công văn số 29592/CTHN-KK ngày 29/07/2021 về việc không xử phạt hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội chỉ thị 17/CT-UBND

Phạm vi áp dụng: Người nộp thuế trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung: Người nộp thuế là tổ chức, cá nhân có trụ sở doanh nghiệp, địa chỉ (thường trú, tạm trú) năm trong vùng bị cách ly, khu vực bị cách ly theo quyết định, thông báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền do dịch bệnh COVID-19 nếu phát sinh nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế nhưng trong thời gian bị cách ly (bao gồm cả thời gian cách ly toàn xã hội theo văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng chính phủ, cách ly theo vùng, khu vực theo quyết định của cơ quan chính quyền địa phương, cách ly theo quyết định thông báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) không thể thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo đúng quy định pháp luật dẫn đến nộp chậm hồ sơ khai thuế thì không bị xử phạt hành chính theo quy định.

Công văn 29592-CTHN-KK

CÔNG VĂN SỐ 29592/CTHN-KK

 

Tags: