Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng phiên bản 2.3.0 với các nội dung chính như sau:
 
         1. Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng đáp ứng nghiệp vụ thay đổi theo các văn bản chính sách mới:
Nâng cấp chức năng nhận tờ khai kết xuất từ ứng dụng Hỗ trợ kê khai - HTKK (phiên bản 3.2.0 trở lên) và chức năng kê khai trực tuyến đáp ứng các thay đổi theo các văn bản chính sách mới bao gồm:
       - Các tờ khai theo từng lần phát sinh/tháng/quý đối với các loại thuế GTGT, TNDN, TNCN, NTNN, TTĐB, Tài nguyên, Bảo vệ môi trường, Môn bài đáp ứng nghiệp vụ thay đổi theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
       - Các tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2013 theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC và xử lý tính thuế theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.
    - Báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Thông tư 138/2011/TT-BTC, lập Báo cáo tài chính đối với công ty chứng khoán theo Thông tư 95/2008/TT-BTC và Thông tư 162/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.
        - Báo cáo hóa đơn theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thay thế Thông tư số 153/2010/TT-BTC.
   
      - Nâng cấp danh mục biểu thuế tài nguyên theo Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên có hiệu lực từ ngày 01/02/2014.
 
       2. Nâng cấp chuẩn định dạng tờ khai Quyết toán thuế thu nhập cá nhân:
       - Nâng cấp chức năng nhận các tờ khai quyết toán thuế TNCN định dạng tờ khai XML thay cho định dạng tờ khai Excel trong các phiên bản trước. Các bước thực hiện như sau:
    + Bước 1: Người nộp thuế kê khai các tờ khai quyết toán thuế TNCN trên ứng dụng HTKK (phiên bản 3.2.0 trở lên) hoặc công cụ hỗ trợ kê khai Quyết toán thuế TNCN (QT-TNCN phiên bản 3.1.0 trở lên).
    + Bước 2: Vào chức năng kết xuất XML, kết xuất tờ khai định dạng XML (thay thế việc kết xuất tờ khai Excel như các phiên bản trước).
    + Bước 3: Vào chức năng nộp tờ khai trên hệ thống Khai thuế qua mạng, chọn tệp tờ khai XML, ký điện tử và nộp tờ khai đến cơ quan thuế.
 
      - Nâng cấp chức năng kê khai trực tuyến, hệ thống sẽ kết xuất ra tờ khai định dạng XML thay cho tờ khai định dạng PDF trong các phiên bản trước.
 
Lưu ý:
      - Hệ thống Khai thuế qua mạng phiên bản 2.3.0 sẽ không nhận các tờ khai nêu trên kết xuất từ ứng dụng HTKK phiên bản nhỏ hơn 3.2.0, ứng dụng QT-TNCN phiên bản nhỏ hơn 3.1.0. 
 
Tổng cục Thuế xin thông báo để các doanh nghiệp được biết.

LINK DOWNLOAD
 

Bấm G+1 Thích bên dưới nếu bài viết này hữu ích với bạn.

Tags: