Tổng cục Thuế xin thông báo: 14h ngày 09/02/2014, các chức năng Nộp thuế điện tử trên cổng thông tin http://nopthue.gdt.gov.vn sẽ được chính thức được đưa vào hoạt động.
   Nộp thuế điện tử là dịch vụ cho phép người nộp thuế (NNT) lập Giấy nộp tiền (GNT) vào Ngân sách Nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế và được Ngân hàng thương mại (NHTM) xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời.
   Trong thời gian thí điểm Nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế tổ chức triển khai tại 03 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và thí điểm kết nối thông qua Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Lợi ích đối với NNT
- Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch; đơn giản thủ tục giấy tờ khi thực hiện nghĩa vụ thuế.
- Nộp thuế tại bất cứ địa điểm nào có kết nối Internet.
- Nộp thuế 24/7, kể cả ngày nghỉ/lễ.
- Có thể truy cập Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế để xem, in, tải về các thông báo, giấy nộp tiền điện tử đã nộp.
- Được sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng khác của NHTM.
Điều kiện đăng ký Nộp thuế điện tử
NNT tự nguyện đăng ký nộp thuế điện tử khi có đủ các điều kiện sau:
- Là tổ chức, doanh nghiệp được cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp và đang hoạt động.
- Có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp và đang còn hiệu lực.
- Có kết nối Internet và địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với Cơ quan thuế.
- Đang thực hiện khai thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.
- Có tài khoản tại NHTM.
- Riêng trong thời gian thí điểm, NNT muốn sử dụng dịch vụ cần có tài khoản tại BIDV và thuộc địa bàn quản lý của Cục Thuế, Chi cục Thuế tham gia triển khai thí điểm (Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc).
Các chức năng hỗ trợ người nộp thuế thực hiện Nộp thuế điện tử
- Chức năng đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử.
- Chức năng lập giấy nộp tiền, gửi giấy nộp tiền (Có hỗ trợ thông tin sổ thuế phải nộp).
- Chức năng tra cứu chứng từ, tra cứu thông báo.
- Chức năng cập nhật thông tin người nộp thuế.
 
Tổng cục Thuế xin thông báo để các doanh nghiệp được biết.
 

Tags: