Tổng cục Thuế thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng như sau:
 
     Để hỗ trợ người nộp thuế trong kỳ khai thuế tháng 03/2014, Tổng cục Thuế thông báo gia hạn 03 ngày làm việc (đến hết ngày 03/04/2014) đối với các tờ khai, báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán năm … có hạn nộp là ngày 31/03/2014.
    
     Tổng cục Thuế thông báo để các doanh nghiệp được biết.

Bấm G+1 Thích bên dưới nếu bài viết này hữu ích với bạn.

Tags: