Tại sao phải cấp bù chữ ký số? Hướng dẫn cấp bù hạn (gia hạn bổ sung) chữ ký số FPT?

Lý do: Do nhà cung cấp chỉ được cấp phép 5 năm và đếm lùi khi nào hết thì được cấp giấy phép mới. Nếu mua chữ ký số vào lúc giấy phép đã hoạt động 1 thời gian thì dần dần về cuối sẽ bị thiếu thời hạn gần hết hạn sẽ được cấp bù

Hướng dẫn cấp bù hạn chữ ký số FPT như sau:

Bước 1: Tải phần mềm bù hạn FPT-CA Token Bù hạn tự động tại http://vacs.fcs.vn/FPT-CA.TOKEN.zip

Bước 2: Kết nối thiết bị USB Token vào máy tính.

Bước 3: Giải nén (bắt buộc) file vừa tải về và chạy phần mềm FPT-CA.TOKEN.exe.

Chờ trong giây lát để phần mềm kiểm tra tình trạng kết nối, sau đó Bạn chọn nút: Chọn chứng thư số cần bù hạn

Bước 4: Chọn chứng thư số đang cần bù hạn (chứng thư số có hiệu lực đến 21/10/2020), sau đó chọn OK

Bước 5: Nhập mã pin USB token và chọn Đồng ý

Bước 6: Phần mềm tự động kiểm tra thông tin chữ ký số trong token và số ngày bù hạn trên hệ thống FPT-CA.

Bạn chọn nút Yêu cầu bù hạn

Bước 7: Phần mềm tự động cập nhật chứng thư số mới với thời hạn hiệu lực trên hợp đồng như đã đăng ký với FPT. Bạn chọn Đồng ý để hoàn tất quá trình bù hạn.

Lưu ý:

Sau khi cập nhật chữ ký số thành công. Các bạn cần cập nhật chứng thư số mới lên hệ thống của Thuế, Hải Quan, BHXH, Hóa đơn điện tử…(sử dụng chữ ký số kê khai trong lĩnh vực nào thì cập nhật lên hệ thống đó)

Liên hệ: Hotline 0913 636 507 để được hỗ trợ

Tags: