Kể từ ngày 20/02/2021, khi nộp tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT hệ thống Thuế điện tử báo lỗi: "Có lỗi trong quá trình xử lý tờ khai. Tờ khai phát sinh các lỗi sau:-Tờ khai 01GTGT chưa có mã Ngành Nghề. -

Lỗi này do người nộp thuế sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK phiên bản cũ. Tổng cục thuế đã phát hành phiên bản nâng cấp phần mềm HTKK v4.5.2 ngày 19/02/2021 cập nhật mẫu biểu tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT) theo yêu cầu đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP:
    -  Cập nhật danh mục ngành nghề tại màn hình kỳ tính thuế:
       +  Đối với tờ khai tháng có kỳ tính thuế từ tháng 01/2021, tờ khai quý có kỳ tính thuế từ quý 1/2021 trở đi, danh mục ngành nghề bao gồm:
           •  Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường
           •  Xổ số kiến thiết, xổ số điện toán
           •  Hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí
           •  Chuyển nhượng DAĐT CS hạ tầng, nhà khác tỉnh với nơi có trụ sở chính
           •  Nhà máy sản xuất điện khác tỉnh với nơi có trụ sở chính
       +  Đối với tờ khai tháng có kỳ tính thuế từ tháng 12/2020, tờ khai quý có kỳ tính thuế từ quý 4/2020 trở về trước, danh mục ngành nghề bao gồm:
           •  Ngành hàng sản xuất, kinh doanh thông thường
           •  Hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí thiên nhiên
           •  Hoạt động xổ số kiến thiết của các công ty xổ số kiến thiết
    -  Cho phép mỗi ngành nghề được phép kê khai 1 tờ khai 01/GTGT của 1 kỳ tính thuế đối với kỳ tính thuế từ tháng 01/2021 trở đi.

Người nộp thuế vui lòng cài đặt/cập nhật phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK v4.5.6 sau đó kết xuất lại file XML rồi tiến hành nộp lại

>>Xem thêm: Nội dung nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK v4.5.2 ngày 19/02/2021

Tờ khai phát sinh các lỗi sau:-Tờ khai 01GTGT chưa có mã Ngành Nghề. -

Link tải file cài đặt HTKK 4.5.6: 
 - Link Fshare: https://www.fshare.vn/file/IPTQUVJQTPRH
 - Link dự phòng: http://chukyso24h.com.vn/tool/HTKK/HTKK_v4.5.6.rar

Link tải file Update HTKK v4.5.6 (chỉ sử dụng được khi trước đó máy tính đã cài sẵn HTKK 4.x.x):
- Link download: http://chukyso24h.com.vn/tool/HTKK/Update_HTKK.zip

Phần mềm đọc và kiểm tra hóa đơn điện tử XML online: https://checkinvoice.vn

Hướng dẫn update HTKK 4.x.x lên phiên bản HTKK v.4.5.6
Khi mở phần mềm HTKK v4.x.x đăng nhập vào sẽ hiện lên cảnh báo có phiên bản HTKK mới, người dùng chỉ việc click vào nút

update htkk 4.0

Hoặc vào Menu Công cụ => Cấu hình cập nhật => Cập nhật ngay bây giờ

cập nhật, update HTKK

Tags: