BHXH QUẬN -HUYỆN HỌ TÊN 
NGƯỜI HỖ TRỢ
CHỨC VỤ ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI
Cố định Di động
BHXH Tỉnh Võ Phương Quang Tổ trưởng PP.CNTT   0945672799
Lê Quang Khải Tổ phó PP.Thu   0917157605
Nguyễn Thị Mol Tổ viên CB.CNTT   0949932264
Nguyễn Việt Thắng Tổ viên CB.CNTT   0917696505
Nguyễn Đức Phú Tổ viên CB.Thu   0979390210
Hồng Quốc Nam Tổ viên CB.Thu   0939837766
BHXH Thành phố Vị Thanh Lê Thị Thuý Loan Tổ trưởng PGĐ   01677758268
Phạm Hoàng Thanh Đức Tổ viên CB.Thu   0995000121
Lê Thị Mỹ Ngọc Tổ viên CB.CNTT   0915827015
BHXH Huyện Vị Thuỷ Trần Thanh Liêm Tổ trưởng PGĐ   0976306513
Lý Thị Kiều Diễm Tổ viên CB.Thu   0939200327
Huỳnh Duy Hải Tổ viên CB.CNTT   0982684200
BHXH Huyện Long Mỹ Lam Minh Tâm Tổ trưởng PGĐ   0907877947
Đặng Vũ Lâm Tổ viên CB.Thu   0944220680
Trần Bảo Phương Tổ viên CB.CNTT   0916536198
BHXH Huyện Phụng Hiệp Huỳnh Văn Tài Tổ trưởng PGĐ   0939032098
Đào Hồng Quang Tổ viên CB.Thu   0982933061
Nguyễn Hoàng Huy Tổ viên CB.CNTT   01222894971
BHXH Thị xã Ngã Bảy Trần Thị Thu Giang Tổ trưởng   0939791319
Lê Nguyễn Quốc Cường Tổ viên CB.Thu   0932862617
Đỗ Tấn Đa Tổ viên CB.CNTT   0945207115
BHXH Huyện Châu Thành Võ Thị Bích Lệ Tổ trưởng PGĐ   0989869828
Lệ Thị Thanh Nhung Tổ viên CB.Thu   0981743637
Nguyễn Thị Xuân Thắm Tổ viên CB.CNTT   0913186180
BHXH Huyện Châu Thành A Đặng Hoàng Vui Tổ trưởng PGĐ   0919540479
Nguyện Văn Lâm Tổ viên CB.CNTT   0917636977
Nguyễn Thị Hồng Thắm Tổ viên CB.Thu   0948134036
Lý Văn Ba Tổ viên CB.Thu   0918799228
 
Tags: