Thông tin đường dây nóng liên hệ tư vấn, hỗ trợ người đóng bảo hiểm, hỗ trợ giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử bằng phần mềm có sử dụng chữ ký số để xác thực của BHXH Tỉnh Hải Dương và các huyện thuộc tỉnh Hải Dương (Bình Giang, Tứ Kỳ, Nam Sách, Gia Lộc, Ninh Giang, Kim Thành, Kinh Môn, Thanh Miện, Cẩm Giàng, Chí Linh, Thanh Hà, TP Hải Dương)

 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG

 

 

Địa chỉ: Số 7 Đường Thanh Niên - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương
Điện thoại : 03203.848.944 Fax : 03203.848.945

Website: http://bhxhhaiduong.gov.vn
(Thông tin được tổng hợp bởi website chukyso24h.vn - chuyên cung cấp chữ ký số giá rẻ phục vụ khai thuế, bhxh, hải quan, hóa đơn điện tử...)

Khi giao dịch điện tử, người đóng bảo hiểm có thể sử dụng phần mềm kê khai BHXH miễn phí KBHXH hoặc các phần mềm Ivan có thu phí của các nhà cung cấp như Bkav, VNPT-BHXH, Viettel, Thái Sơn (EBH), EFY (eBHXH), CMC...Sau khi kê khai, người nộp bảo hiểm có thể sử dụng bất kì chữ ký số của nhà cung cấp nào để ký xác thực (VD người nộp bảo hiểm đang sử dụng chữ ký số NEWCA có thể ký điện tử trên phần mêm Ivan của Viettel, VNPT... đều được).

BHXH QUẬN -HUYỆN HỌ TÊN 
NGƯỜI HỖ TRỢ
CHỨC VỤ ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI
Cố định Di động
BHXH Tỉnh Nguyễn Quang Huy Tổ trưởng TP.CNTT 0320.3848953 0983255486
Trần Quang Tùng Tổ phó PP.Thu 0982165565
Phạm Nhật Quang Tổ viên CV.CNTT 0913377101
Quách Trung Kiên Tổ viên CV.CNTT 01238678886
Lương Hoàng Hải Tổ viên CV.Thu 0983838111
Đinh Quang Dũng Tổ viên CV.Thu 0969189186
BHXH Huyện Bình Giang Nhữ Văn Phương Tổ trưởng    
Vũ Văn Dương Tổ phó PGĐ    
Vũ Thị Thoan Tổ viên PGĐ    
Nguyễn Mạnh Cường Tổ viên CV    
Vũ Ngọc Kỳ Tổ viên CV    
Nguyễn Thị Huyền Tổ viên LĐHĐ    
BHXH Huyện Cẩm Giàng Nguyễn Quốc Minh Tổ trưởng    
Nguyễn Quốc Tuấn Anh Tổ phó PGĐ    
Nguyễn Xuân Bắc Tổ phó PGĐ    
Dương Thị Kim Oanh Tổ viên CV bộ phận 1 cửa    
Đào Thị Bích Liên Tổ viên CV Tiếp nhận HS    
Trần Trung Hoàn Tổ viên CV.Thu    
Vũ Văn Hùng Tổ viên CV.Thu    
Nguyễn Thị Hằng Tổ viên CV.Thu    
Nguyễn Thị Nhì Tổ viên CV.Thu    
Nguyễn Thị Thanh Huyền Tổ viên CV.Thu    
Bùi Thị Hoàng Lan Tổ viên CV.Thu    
Nguyễn Thị Lụa Tổ viên CV.Sổ Thẻ    
BHXH Huyện Chí Linh Tạ Thị Thu Hương Tổ trưởng    
Nguyễn Kiêm Thực Tổ phó    
Trần Đại Nghĩa Tổ viên    
Nguyễn Thị Lan Hương Tổ viên Chuyên viên    
Nguyễn Kim Thức Tổ viên Chuyên viên    
Vũ Trần Linh Tổ viên Chuyên viên    
Nguyễn Hồng Quân Tổ viên Chuyên viên    
Nguyễn Thị Hương Giang Tổ viên Chuyên viên    
Đặng Thị Hằng Tổ viên Chuyên viên    
Phạm Thị Hải Tổ viên Chuyên viên    
Phạm Anh Tiến Tổ viên Chuyên viên    
BHXH Huyện Tứ Kỳ Hoàng Thị Hồi Tổ trưởng    
Nguyễn Văn Quyên Tổ phó PGĐ    
Lê Viết Hưởng Tổ viên CB.Tổng hợp Thu    
Lê Trung Tổ viên CB.Thu    
Nguyễn Thành Chung Tổ viên CB.Thu    
Phạm Văn Minh Tổ viên CB.Thu    
BHXH Thành phố Hải Dương Phan Nhật Minh Phụ Trách   0904369671
Phạm Thị Bảy Tổ trưởng PGĐ   0912325562
Vũ Mạnh Thắng Tổ phó Chuyên viên   0983007373
Nguyễn Văn Bến Tổ viên Chuyên viên   0904232806
Phạm Thị Nhàn Tổ viên Chuyên viên   0986560414
Phạm Thị Hạnh Tổ viên Chuyên viên   0906175696
Trần Trung Kiên Tổ viên Chuyên viên   0936668223
Phạm Thị Thu Hà Tổ viên Chuyên viên   0976302737
Nguyễn Thị Lan  Tổ viên Chuyên viên   01652357777
Vũ Thị Tảm Tổ viên Chuyên viên   0979017063
Đoàn Thị Thu Hường Tổ viên Chuyên viên   0915813196
Nguyễn Thị Miền Tổ viên Chuyên viên   0976722238
Vũ Thị Thu Hương Tổ viên Chuyên viên   0984049904
Bùi Đức Kỳ Tổ viên Chuyên viên   0976633848
Nguyễn Thị Tình Tổ viên Chuyên viên   0904247965
Nguyễn Thị Hương Tổ viên Chuyên viên   0974148609
Nguyễn Thị Hồng Nga Tổ viên Chuyên viên   01685472838
BHXH Huyện Thanh Miện Nguyễn Thị Nguyệt Tổ trưởng    
Vũ Kim Sách Tổ phó PGĐ    
Vũ Kim Tuyển Tổ phó PGĐ    
Nguyễn Thị Ngọc Loan Tổ viên Chuyên viên    
Đinh Văn Quý Tổ viên Chuyên viên    
Vũ Minh Tuấn Tổ viên Chuyên viên    
Ngô Thị Tươi Tổ viên Chuyên viên    
BHXH Huyện Thanh Hà Nguyễn Văn Hoà Tổ trưởng    
Phạm Thanh Lâm Tổ phó PGĐ    
Nguyễn Hữu Minh Tổ phó PGĐ    
Tiêu Thị Hồng Thắm Tổ viên Tổ viên    
Phạm Văn Sơn Tổ viên Tổ viên    
Lê Bá Đức Tổ viên Tổ viên    
BHXH Huyện Thanh Hà Nguyễn Văn Hoà Tổ trưởng    
Phạm Thanh Lâm Tổ phó PGĐ    
Nguyễn Hữu Minh Tổ phó PGĐ    
Tiêu Thị Hồng Thắm Tổ viên Tổ viên    
Phạm Văn Sơn Tổ viên Tổ viên    
Lê Bá Đức Tổ viên Tổ viên    
Mạc Tư Khoa Tổ viên Tổ viên    
Tăng Linh Sơn Tổ viên Tổ viên    
Đặng Thị Thu Thuỷ Tổ viên Tổ viên    
BHXH Huyện Ninh Giang Nguyễn Thế Truyền Tổ trưởng    
Bùi Ngọc Hiện Tổ phó PGĐ    
Nguyễn Văn Hùng Tổ viên CB.Thu    
Phạm Văn Nhị Tổ viên CB.Thu    
Đoàn Hữu Tuyên  Tổ viên CB.Thu    
Vũ Thị Ngọc Ánh Tổ viên CB.Thu    
BHXH Huyện Nam Sách Lê Huy Tổ trưởng    
Nguyễn Thị Thu Hương Tổ phó PGĐ    
Trần Thị An Tổ viên CB.Thu    
Phạm Thành Trung Tổ viên CB.Thu    
Nguyễn Thị Oanh Tổ viên CB.Thu    
Mạc Đức Thắng Tổ viên CB.Thu    
Nguyễn Thị Quyên Tổ viên CB.Tiếp nhận HS    
BHXH Huyện Kim Môn Nguyễn Văn Quang Tổ trưởng    
Nguyễn Văn Thăng Tổ phó PGĐ    
Phạm Ngọc Quang Tổ viên Chuyên viên    
Mạc Văn Lanh Tổ viên Chuyên viên    
Phan Ngọc Thái Tổ viên Chuyên viên    
BHXH Huyện Kim Thành Phạm Trường Thắng Tổ trưởng    
Đỗ Thị Thu Tổ phó PGĐ    
Nguyễn Thị Thanh Hà Tổ viên Chuyên viên    
Đỗ Xuân Tuấn Tổ viên Chuyên viên    
Nguyễn Văn Hoàn Tổ viên Chuyên viên    
Dương Thị Thu Hằng Tổ viên Chuyên viên    

 

Tags: