chữ ký số newca

Nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng NEWTEL-CA thông báo bảng giá chữ ký số công cộng áp dụng từ 01/07/2017 như sau:

1. Báo giá chữ ký số dành cho tổ chức/doanh nghiệp đăng ký mới:

Gói cước CKS

1 năm

2 năm

3 năm

Giá dịch vụ

1.123.636

1.920.909

2.719.091

Token

500.000

500.000

Miễn phí

Giá trước thuế

1.623.636

2.420.909

2.719.091

VAT(10%)

162.364

242.091

271.909

Tổng thanh toán

1.786.000

2.663.000

2.991.000

Khuyến mại

06 tháng

09 tháng

12 tháng

Tổng thời gian sử dụng

18 tháng

33 tháng

48 tháng

 

2. Báo giá dành cho tổ chức/doanh nghiệp gia hạn chữ ký số

Gói cước CKS

1 năm

2 năm

3 năm

Giá dịch vụ

1.123.636

1.920.909

2.719.091

Token

0

0

0

Giá trước thuế

1.123.636

1.920.909

2.719.091

VAT(10%)

122.364

192.091

271.909

Tổng thanh toán

1.236.000

2.113.000

2.991.000

Khuyến mại

12 tháng

12 tháng

12 tháng

Tổng thời gian sử dụng

24 tháng

36 tháng

48 tháng

 

Lưu ý: Các trường hợp không thuộc bảng giá nêu trên hoặc các thông tin về chương trình khuyến mại, chính sách chiết khấu, vui lòng liên hệ trực tiếp 0913.636.507 hoặc xem >> Bảng báo giá chữ ký số các loại 

Tags: