chữ ký số newca

Nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng NEWTEL-CA kính gửi các đại lý, đối tác, khách hàng bảng giá dịch vụ chữ ký số NEWTEL-CA gói tiêu chuẩn OrgID Standard áp dụng kể từ 01/10/2017 như sau: 

1. Đối với tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới: 

Thời gian sử dụng

1 Năm

2 Năm

3 Năm

Giá dịch vụ

1.123.636

1.920.909

2.719.091

Token

500.000

500.000

0

Giá trước thuế

1.623.636

2.420.909

2.719.091

VAT(10%)

162.364

242.091

271.909

Tổng thanh toán

1.786.000

2.663.000

2.991.000

 

2. Đối với tổ chức, doanh nghiệp gia hạn:

Thời gian sử dụng

1 Năm

2 Năm

3 Năm

Giá dịch vụ

1.123.636

1.920.909

2.537.273

Token

0

0

0

Giá trước thuế

1.123.636

1.920.909

2.537.273

VAT(10%)

112.364

192.091

253.727

Tổng thanh toán

1.236.000

2.113.000

2.791.000

 

3. Đối với khách hàng cá nhân:

Thời gian sử dụng

1 Năm

2 Năm

3 Năm

Giá dịch vụ

500.000

800.000

1.100.000

Token

300.000

300.000

300.000

Giá trước thuế

800.000

1.100.000

1.400.000

VAT (10%)

80.000

110.000

140.000

Tổng thanh toán

880.000

1.210.000

1.540.000

Lưu ý: Các trường hợp không thuộc bảng giá nêu trên hoặc các thông tin về chương trình khuyến mại, chính sách chiết khấu, vui lòng liên hệ trực tiếp 0913.636.507 hoặc xem >> Bảng báo giá chữ ký số các loại 

4. Đối với khách hàng tổ chức/cá nhân gia hạn trước thời hạn
Trường hợp khách hàng gia hạn trước thời hạn sẽ được Nhà cung cấp cộng dồn thời gian hiệu lực của chứng thư số cũ sang chứng thư số mới theo công thức sau:
- Thời hạn còn dưới 06 tháng => Cộng dồn 06 tháng
- Thời hạn còn từ 06 tháng đến 12 tháng trở lên => Cộng dồn 12 tháng (Cộng dồn tối đa 12 tháng)

5. Tổ chức triển khai
- Chính sách giá nêu trên có hiệu lực và áp dụng kể từ ngày 01/10/2017. Công văn số 10/2017/CV-NEWCA hết hiệu lực thi hành
- Đối với các khách hàng được Đại lý/đối tác báo giá theo chính sách cũ đề nghị Đại lý/đối tác gửi yêu cầu về nhà cung cấp (trên trang https://banhang.newca.vn) trước 17h ngày 30/09/2017 và tạo chứng thư số (gen cert) trước 23h ngày 30/09/2017 để được áp dụng chính sách cũ.
- Trong quá trình triển khai, trường hợp phát sinh các khách hàng không thuộc các đối tượng nêu trên, Đại lý/đối tác gửi văn bản đề xuất chính sách giá riêng cho từng trường hợp cụ thể về Nhà cung cấp để xem xét và thống nhất ban hành chính sách giá riêng cho đối tượng Khách hàng đó

Lưu ý: Khách hàng cần tư vấn thông tin, báo giá và chính sách khuyến mại, chiết khấu của các gói cấp mới hoặc gia hạn chữ ký số vui lòng liên hệ 0913.636.507
==> Bảng giá chữ ký số các loại
==> Hướng dẫn cài đặt chữ ký số NEWCA
==> Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công công NEWTEL-CA (tới 2021)
==> Hướng dẫn cấp bù thời hạn sử dụng chứng thư số NEWCA

Tags: