Địa chỉ: 117C Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39.979.039 - Fax: (08) 39.979.010
Websitehttp://bhxhtphcm.gov.vn
Email: vanphong@bhxhtphcm.gov.vn

Số điện thoại hỗ trợ của cán bộ cơ quan BHXH Thành phố Hồ Chí Minh:

BHXH QUẬN -HUYỆN HỌ TÊN 
NGƯỜI HỖ TRỢ
CHỨC VỤ ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI
Cố định Di động
BHXH Thành phố Hồ Chí Minh Tổng đài       0839979039
Công tác thu BHXH-BHYT-BHTN       1603; 1604
Công tác cấp sổ, thẻ       1629
Giải quyết chế độ BHXH-BHTN        
- Ốm đau, thai sản       1403; 1415
- Tai nạn LĐ - BNN       1418
- Tử tuất       1431
- BHTN       1432
- Hồ sơ chuyển tỉnh       1437
- Hồ sơ hưu trí       1441
- Trợ cấp BHXH 1 lần       1411
Công tác thực hiện CS BHYT        
- Phòng nghiệp vụ GĐ1       1808; 1810
- Phòng nghiệp vụ GĐ2       1842; 1843
Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN        
- Cấp tiền ốm đau, thai sản       1324
- Chuyển tiền trợ cấp thất nghiệp       1315
Công tác kiểm tra, tiếp công dân       1233
Công tác Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả       1217; 1252
Công tác tiếp nhận thông tin thắc mắc về phần mềm iBHXH       1708
Công tác Văn thư (tiếp nhận, xử lý văn bản đi, đến)       1261

Thông tin được tổng hợp bởi CHUKYSO24H.VN - chúng tôi chuyên cung cấp chữ ký số giá rẻ, phần mềm khai BHXH điện tử, hóa đơn điện tử...

Tags: