BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: Số 11 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Tel: 0296.3952.115
Website: https://angiang.baohiemxahoi.gov.vn/  Email: bhxh@angiang.vss.gov.vn
 
BHXH Huyện Chợ Mới
Địa chỉ: Số 6 Lê Lợi, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02963.883.074
Email: chomoi@angiang.vss.gov.vn
 
BHXH Huyện Tri Tôn
Địa chỉ: đường Thái Quốc Hùng, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02963.874.479
Email: triton@angiang.vss.gov.vn
 
BHXH Huyện Tịnh Biên
Địa chỉ: Khu hành chính huyện - Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 02963.875.366
Email: tinhbien@angiang.vss.gov.vn
 
BHXH Huyện Châu Phú
Địa chỉ: 517 Quốc lộ 91, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 02963.688.541
Email: chauphu@angiang.vss.gov.vn
 
BHXH Huyện Phú Tân
Địa chỉ: đường Lê Duẩn, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giangn.
Điện thoại: 02963.827.418
Email: phutan@angiang.vss.gov.vn
 
BHXH Thành phố Châu Đốc
Địa chỉ: Tân Lộ Kiều Lương, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang.
Điện thoại: 02963.868.474
Email: chaudoc@angiang.vss.gov.vn
 
BHXH Huyện Châu Thành
Địa chỉ: Ấp Hòa Long 4, Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 02963.836.058
Email: chauthanh@angiang.vss.gov.vn
 
BHXH Huyện Thoại Sơn
Địa chỉ: Khu hành chính UBND Huyện, Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 02963.879.019
Email: thoaison@angiang.vss.gov.vn
 
BHXH Huyện An Phú
Địa chỉ: 17 Thoại Ngọc Hầu, thị trấn  An Phú, huyện An Phú, An Giang.
Điện thoại: 02963.826.950
Email: anphu@angiang.vss.gov.vn
 
BHXH Thị xã Tân Châu
Địa chỉ: 40 Đường Phạm Hùng, thị trấn Tân Châu, Tân Châu, An Giang.
Điện thoại: 02963.823.228
Email: tanchau@angiang.vss.gov.vn
 
BHXH Huyện Tri Tôn
Địa chỉ: đường Thái Quốc Hùng, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02963.874.479
Email: triton@angiang.vss.gov.vn
Tags: