BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN
Địa chỉ: Tổ 9 Phùng Chí Kiên - TX Bắc Kạn - Bắc Kạn
Số điện thoại: 02813.871.114; Fax: 02813.870.850 
Websitehttp://bhxhbackan.gov.vn
Email: bhxhbackan0281@gmail.comBHXH QUẬN -HUYỆN HỌ TÊN 
NGƯỜI HỖ TRỢ
CHỨC VỤ ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI
Cố định Di động
BHXH Tỉnh       0281.3873651 01275.398216
      0281.3870846 0978096399
        0975596999
BHXH Thị xã Bắc Kan       0281.3850059 0919865008
      0963922555
      0915600545
BHXH huyện Bạch Thông       0281.3850059 0915202027
      0978134813
      01695306819
BHXH huyện Ngân Sơn       '0281.3874146 0912695369
      01642246152
      01662351122
BHXH huyện Ba Bể       0281.3874146 0912695369
      01642246152
      01662351122
BHXH huyện Pác Nặm       0281.3893397 0912717080
      0982596586
      0942492223
BHXH huyện Chợ Đồn       0281.3841123 0912802925
      0986228184
      0976927286
BHXH huyện Chợ Mới       0281.3505188 0912277488
      0944036474
      0989890232
BHXH huyện Na Rỳ       0281.3884157 0984374937
      0912308095
      0977306953

Tags: