BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC GIANG


 

 

BHXH QUẬN -HUYỆN HỌ TÊN
NGƯỜI HỖ TRỢ
CHỨC VỤ ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI
Cố định Di động
BHXH Tỉnh          
       
BHXH Thành phố Bắc Giang       0240.3828318  
       
BHXH huyện Tân Yên       0240.3878437  
       
BHXH huyện Yên Thế       0240.3876358  
       
BHXH huyện Hiệp Hoà       0240.3872471  
       
BHXH huyện Việt Yên       0240.3874150  
       
BHXH huyện Yên Dũng       0240.3757108  
      0240.3857639  
BHXH huyện Lạng Giang       0240.3881472  
       
BHXH huyện Lục Nam       0240.3884452  
       
BHXH huyện Lục Ngạn       0240.3883980  
       
BHXH huyện Sơn Động       0240.6526558  
       
       

 

 

Tags: