BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 72 đường Trần Huỳnh, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Số điện thoại: 02913.922.337  - 02913 955865
Fax: 02913.826.744
Hotline: 02913789000
Email: bhxh@baclieu.vss.gov.vn


BHXH Tỉnh     
0291.3828527

BHXH Thành phố Bạc Liêu
0291.3821992

BHXH huyện Hồng Dân
0291.3876676

BHXH huyện Phước Long
0291.3864217

BHXH huyện Vĩnh Lợi
0291.3735059

BHXH huyện Giá Rai
0291.3851020

BHXH huyện Đông Hải
0291.3844394

BHXH huyện Hoà Bình
0291.3880407

Tags: