BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Địa chỉ: Số 312 Lạc Long Quân - Hòa Long - Tp Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : 0222.3822.924. Fax: (+84) 0241 3 826651 
Website: 
https://bacninh.baohiemxahoi.gov.vn/


Phòng CNTT: - Điện thoại: 0222.3823 653 - Email:  cntt@bacninh.vss.gov.vn

 

BHXH Thành phố Bắc Ninh 
02223.820.313    

BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ TỪ SƠN
Địa chỉ: Phường Đông Ngàn - thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3 835 502     Email:  tuson@bacninh.vss.gov.vn

BHXH huyện Yên Phong 
02223.860.030

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN QUẾ VÕ
Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3863078     Email:  quevo@bacninh.vss.gov.vn  

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TIÊN DU
Địa chỉ: Thị trấn Lim - huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3 837 217     Email: tiendu@bacninh.vss.gov.vn   

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN THUẬN THÀNH
Địa chỉ: Thị trấn Hồ - huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3873279     Email:  thuanthanh@bacninh.vss.gov.vn

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN LƯƠNG TÀI
Thị trấn Thứa - huyện Lương Tài - tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3867414     Email: luongtai@bacninh.vss.gov.vn   
  
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN GIA BÌNH
Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình  - huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : 0222 3 556 243 - 02223.556.072       Email: giabinh@bacninh.vss.gov.vn 

Tags: