BHXH QUẬN -HUYỆN HỌ TÊN
NGƯỜI HỖ TRỢ
CHỨC VỤ ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI
Cố định Di động
BHXH Tỉnh       075.3818196  
      075.3825141  
BHXH Thành phố Lê Thị Minh Nhựt Tổ trưởng PGĐ 075.3824320 0913812587
Nguyễn Văn Danh Tổ viên CV  0984401098
Lê Duy Tân Tổ viên CV 0973474179
BHXH Mỏ Cày Nam       075.3843130  
      075.3663588  
BHXH Mỏ Cày Bắc       075.3669788  
       
BHXH Bình Đại Nguyễn Văn Hiếu Tổ trưởng PGĐ 075.3851306 0948395379
Nguyễn Thị Liễu Tổ viên CV  0984401475
Võ Thị Anh Thi Tổ viên CV 0974020038
BHXH Giồng Trôm Nguyễn Văn Lem Tổ trưởng PGĐ 075.3641830 01682374686
Trần Thị Phương Thảo Tổ viên CV  075.3861323 0909860071
Cao Văn Nhanh Tổ viên CV   0919831189
BHXH Ba Tri       075.3850429  
BHXH Chợ Lách       075.3871428  
BHXH Thạnh Phú Đỗ Tấn Thái Tổ trưởng PGĐ   0917431358
Đồng Thị Huệ Tổ viên CV  075.3720994 0915996456
Trương Thị Yến Ly Tổ viên CV 075.3720993 0985241810
BHXH Thành Châu Phan Thị Thu Thảo Tổ trưởng PGĐ 075.3583553 0943216216
Nguyễn Chánh Tâm Tổ viên CV  075.3613151 0937133143
Lê Thị Hồng Thắm Tổ viên CV 075.3611530 0988082284
 
Tags: