BHXH QUẬN -HUYỆN HỌ TÊN
NGƯỜI HỖ TRỢ
CHỨC VỤ ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI
Cố định Di động
BHXH Tỉnh Đinh Quốc Tuấn Tổ trưởng   0651.3870721  
Tô Thanh Đồng Tổ viên   0651.3870392  
BHXH Thị xã Đồng Xoài Nguyễn Doãn Tổ trưởng   0651.6250276  
Nguyễn Văn Tình Tổ viên    
Phạm Bích Huyền Tổ viên    
BHXH Thị xã Bình Long Võ Thị Thanh Hường Tổ trưởng   0651.3683060  
Huỳnh Tấn Cường Tổ viên    
Nguyễn Tấn Dương Tổ viên    
BHXH Thị xã Phước Long Kiều Thị Dung Tổ trưởng   0651.3780461  
Hồ Anh Tuấn Tổ viên   0651.3778551  
Mai Thị Huyền Tổ viên   06513780437  
BHXH huyện Đồng Phú Bùi Vũ Diễm Thi Tổ trưởng   0651.3832934  
Nguyễn Phan Hồng Đại Tổ viên   0651.3832417  
Mai Quốc Việt Tổ viên   0651.3832417  
BHXH huyện Chơn Thành Nguyễn Thanh Cao Tổ trưởng   0651.3660108  
Lê Đình Thảo Tổ viên    
Hà Duy Thanh Tổ viên    
BHXH huyện Hớn Quản Huỳnh Sơn Tổ trưởng   0651.3632456  
Phùng Thị Hà Tổ viên    
Phạm Tuấn Anh Tổ viên    
BHXH huyện Lộc Ninh Trương Thị Hồng Tuyết Tổ trưởng   0651.3607876  
Trần Quốc Bảo Tổ viên   0651.3566339  
Huỳnh Anh Tuấn Tổ viên   0651.3568514  
BHXH huyện Bù Đăng Nguyễn Văn Ánh Tổ trưởng   0651.3974165  
Lê Văn Tiến Tổ viên    
Ngô Mi Ni Sa Tổ viên    
BHXH huyện Bù Đốp Cao Hoài Thu Tổ trưởng   0651.3563636  
Phạm Văn Đông Tổ viên    
Trần Văn Hiển Tổ viên    
BHXH huyện Gia Mập Đinh Chí Linh Tổ trưởng   0651.3727699  
Nguyễn Ngọc Hổ Tổ viên   0651.3727277  
Trần Tấn Công Tổ viên      
 
Tags: