BHXH QUẬN -HUYỆN HỌ TÊN 
NGƯỜI HỖ TRỢ
CHỨC VỤ ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI
Cố định Di động
BHXH Tỉnh Huỳnh Ngọc Định Tổ trưởng TP.CNTT   0905037077
Đặng Văn Lý Tổ phó PP.Thu   0917467799
Trần Hoài Nam Tổ viên PP.CNTT   0914119350
Phan Ngọc Châu Tổ viên CV.CNTT   0983671014
Nguyễn Quốc Luật Tổ viên Phòng Thu   0918345714
Phạm Huỳnh Thị Hồng Vân Tổ viên Phòng Thu   0983766009
BHXH Thành phố Quy Nhơn Nguyễn An Toán Tổ trưởng PGĐ   0983022449
Nguyễn Thị Thuỳ Ngân Tổ viên CV.CNTT   0914468789
Nguyễn Văn Nghiệp Tổ viên CV.Tổng hợp   0972156628
BHXH huyện Tuy Phước Lê Thị Thu Hường Tổ trưởng PGĐ   0977813357
Võ Hoàng Khanh Tổ viên CV.Thu   0935630093
Hồ Thị Diễm Tổ viên CV.CNTT   0979779355
BHXH huyện Vân Canh Lê Thị Quý Tổ trưởng PGĐ   01695927480
Phạm Đình Chiến Tổ viên CV.CNTT   0563586586
Đinh Thị Hồng Định Tổ viên CV.Phụ trách   0984922448
BHXH huyện Tây Sơn Trần Minh Thụ Tổ trưởng PGĐ   0903580126
Võ Tấn Nam Tổ viên CV.CNTT   0906453472
Nguyễn Lưu Tín Tổ viên CV.Thu   0979020308
BHXH huyện Vĩnh Thạnh Nguyễn Mạnh Hùng Tổ trưởng PGĐ   0985974257
Trương Văn Hà Tổ viên CV.CNTT   0962204209
Nguyễn Văn Nhân Tổ viên CV.Thu   0913762485
BHXH huyện An Nhơn Nguyễn Thị Nhã Tổ trưởng PGĐ   01682034956
Châu Tấn Đạt Tổ viên CV.CNTT   0935002068
Nguyễn Thị Trúc Quỳnh Tổ viên CV.Thu   0903538239
BHXH huyện Phù Cát Nguyễn Văn Thiên Tổ trưởng PGĐ   0913483717
Nguyễn Thành Vinh Tổ viên CV.CNTT   0975529367
Lê Thị Trưng Tổ viên CV.Thu   0966572897
BHXH huyện Phù Mỹ Phạm Thị Xuân Tổ trưởng PGĐ   0914082357
Nguyễn Trường Khoa Tổ viên CV.CNTT   0914760199
Võ Duy Thạnh Tổ viên CV.Thu   0914514155
BHXH huyện Hoài Nhơn Trần Văn Tâm Tổ trưởng PGĐ   0563661899
Trần Dương Thế Tổ viên CV.CNTT   0563661899
Nguyễn Tấn Đạt Tổ viên CV.Thu   0563561498
BHXH huyện Hoài Ân Bùi Thị Kim Yến Tổ trưởng PGĐ   0914157222
Phan Chí Tâm Tổ viên CV.CNTT   0914742727
Phan Thị Diễm Tổ viên CV.Thu   0935555349
BHXH huyện An Lão Đào Cảnh Đức Tổ trưởng PGĐ   01667910134
Trần Xuân Bão Tổ viên CV.CNTT   0985947298
Nguyễn Tấn Lợi Tổ viên CV.Thu   0988951667
 
Tags: