BHXH QUẬN -HUYỆN HỌ TÊN 
NGƯỜI HỖ TRỢ
CHỨC VỤ ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI
Cố định Di động
BHXH Tỉnh Võ Minh Quang Tổ trưởng Phó trưởng phòng   0918432442
Tô Tuấn Vinh Tổ viên CV.CNTT   0975325523
Lê Duy Tính Tổ viên CV.CNTT   0915894101
Huỳnh Vĩnh Tưởng Tổ phó Phó trưởng phòng   0913789027
Hồ Minh Phong Tổ viên CV Thu   0945008480
Nguyễn Thuỵ Minh Thu Tổ viên CV Thu   0905471206
BHXH Thành phố Cà Mau Phạm Ngọc Đẹp Tổ trưởng PGĐ   0918994989
Nguyễn Thành Trung Tổ viên CV Thu   0913106276
Đặng Thuý Duy Tổ viên CV.CNTT   0983177000
BHXH huyện Cà Mau Phan Văn Rí Tổ trưởng PGĐ   0944987895
Trà Trung Hằng Tổ viên CV Thu   0916916925
Lữ Hằng Mơ Tổ viên CV.CNTT   0949670890
BHXH huyện U Minh Trần Lãm Tổ trưởng PGĐ   0977924948
Huỳnh Văn Minh Tổ viên CV Thu   0916909409
Nguyễn Văn Mười Tổ viên CV.CNTT   0914911665
BHXH huyện Thới Bình Lưu Tuyết Nhanh Tổ trưởng PGĐ   0919623833
Huỳnh Minh Giang Tổ viên CV Thu   0919326178
Hồng Thị Kiêm Tổ viên CV.CNTT   0944778110
BHXH huyện Trần Văn Thời Huỳnh Văn Lai Tổ trưởng PGĐ   0919024526
Lâm Chí Nguyện Tổ viên CV Thu   0913969386
Tô Khánh Duy Tổ viên CV.CNTT   0913969386
BHXH huyện Cái Nước Trương Bá Lương Tổ trưởng PGĐ   0982665332
Nguyễn Văn Hoà Tổ viên CV Thu   0917749717
Nguyễn Rạng Đông Tổ viên CV.CNTT   0917959797
BHXH huyện Đầm Dơi Huỳnh Thanh Giàu Tổ trưởng PGĐ   0987111511
Phạm Thị Cẩm Tú Tổ viên CV Thu   0918210908
Nguyễn Minh Trực Tổ viên CV.CNTT   0918355537
BHXH huyện Năm Căn Tô Thanh Hoài Tổ trưởng PGĐ   01234040566
Phan Thị Cẩm Tú Tổ viên CV Thu   0975879323
Nguyễn Minh Trực Tổ viên CV.CNTT   0949691122
BHXH huyện Phú Tân Tô Thanh Hoài Tổ trưởng PGĐ   0917706580
Trần Văn Điều Tổ viên CV Thu   0917760580
Nguyễn Tiến Mãi Tổ viên CV.CNTT   0944070723
BHXH huyện Ngọc Hiển Huỳnh Thanh Hải Tổ trưởng PGĐ   0944070723
Nguyễn Phát Huy Tổ viên CV Thu   0949810036
Bùi Minh Nhật Tổ viên CV.CNTT   0949492121
 


Tags: