BHXH QUẬN -HUYỆN HỌ TÊN 
NGƯỜI HỖ TRỢ
CHỨC VỤ ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI
Cố định Di động
BHXH Tỉnh Đàm Đức Tuấn Tổ trưởng TP.CNTT 026.3850473 0912753953
Vũ Ngọc Giang Tổ phó PP.Thu 026.3853551 0914992166
Nguyễn Chu Điềm Tổ viên CV.CNTT   0986968865
Riêu Quang Tùng Tổ viên CV.CNTT   0985522129
Đặng Thu Trang Tổ viên CV.Phòng Thu   0915960958
Phạm Ngọc Linh Tổ viên CV.Phòng Thu   0984607464
BHXH Thành Phố Lương Thị Nga Tổ trưởng PGĐ 026.3852606 0982247919
Vũ Trung Kiên Tổ viên CV.CNTT 0914215758
Hoàng Thị Thu Phương Tổ viên CB Thu 0988848441
Hồ Quang Huy Tổ viên CB Thu 0912013654
BHXH Bảo Lâm Vũ Long Vân Tổ trưởng PGĐ 026.3885242 0982235959
Mã Văn Duy Tổ viên CB.CNTT 0913410183
Lục Thị Thơ Tổ viên CB Thu 01293908636
BHXH Bảo Lạc Ngô Cao Thế Tổ trưởng PGĐ 026.3870226 0986336223
Trần Thị Tâm Tổ viên CB.CNTT 0945648862
Tô Long Quang Tổ viên CB Thu 0976734139
BHXH Thông Nông Bế Quốc Huy Tổ trưởng PGĐ 026.3875320 0972014999
Long Văn Thắng Tổ viên CB.CNTT 0983259882
Riêu Thị Phương Tổ viên CB.Thu 0984238521
BHXH Hà Quảng Lê Đại Nhất Tổ trưởng 026.3600881 0986378881
Lương Thị Thu Tổ viên CB.CNTT 0984761918
Nông Văn Thành Tổ viên CB.Thu 0983982765
BHXH Trà Lĩnh Bùi Minh Tuấn Tổ trưởng 026.3880169 0915549955
Lâm Văn Đức Tổ viên CB.CNTT 0946963555
Đặng Thu Hường Tổ viên CB.Thu 0917800856
BHXH Trùng Khánh Nguyễn Thị Huyền Tổ trưởng 026.3826147 0985397769
Đỗ Thị Phương Tổ viên CB.CNTT 01259955914
Nông Văn Róng Tổ viên CB.Thu 0919751558
BHXH Hạ Lang Hà Ngọc Truyền Tổ trưởng 026.3830346 0915109379
Phùng Văn Biên Tổ viên CB.CNTT 0985123558
BHXH Quảng Uyên Phạm Trung Thường Tổ trưởng 026.3821136 0983788259
Nguyễn Thanh Phong Tổ viên CB.CNTT 0984618555
Bế Ngọc Lan Tổ viên CB.Thu 0912311107
BHXH Phục Hoà Lục Minh Khiêm Tổ trưởng 026.3822255 01274541543
Lường Thị Thu Hiền Tổ viên CB.CNTT 01246628688
Hoàng Văn Sa Tổ viên CB.Thu 01237812888
BHXH Hoà An Trần Mộng Uyên Tổ trưởng 026.3860202 0912616594
Bùi Thị Thúy Hằng Tổ viên CB.CNTT 01685856227
Nông Minh Hường Tổ viên CB.Thu 0948043689
Phan Thị Hồng An Tổ viên CB.Thu 0984498448
BHXH Nguyên Bình Vũ Anh Dũng Tổ trưởng PGĐ 026.3872170 0915263748
Đặng Trường Giang Tổ viên CB.CNTT 0984276888
BHXH Thạch An Hoàng Văn Ngô Tổ trưởng 026.3840879 01255101960
Đinh Ngọc Chung Tổ viên CB.CNTT 0982437396
Nguyễn Thị Lê Na Tổ viên CB.Thu 0983289881
Nguyễn Thị Mai Anh Tổ viên CB.Thu 0984498182
 
Tags: