KBHXH

THÔNG BÁO NÂNG CẤP HỆ THỐNG KBHXH 2.0

Link tải bản nâng cấp: Download (tải xong giải nén vào thư mục KBHXH rồi chạy file cài đặt là được)
Ngoài ra các bạn có thể dùng chức năng tự động update

Nội dung nâng cấp:
1. Sửa lỗi lấy địa chỉ số hồ sơ
2. Bỏ chức năng kết xuất hồ sơ. Để nộp hồ sơ qua cổng GDĐT BHXH, Bạn sử dụng chức năng "Nộp hồ sơ". Chức năng kết xuất hồ sơ để nộp hồ sơ giấy hoặc lưu trữ sẽ được bổ sung ở phiên bản tiếp theo

Phần mềm KBH chính thức hỗ trợ lập hồ sơ kê khai đáp ứng biểu mẫu theo quyết định 959/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nội dung thay đổi cơ bản trong lĩnh vực thu và sổ, thẻ theo QĐ 959 như sau:  


1. Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT và BHTN


STT Tên thủ tục hành chính theo QĐ 1018 Tên thủ tục hành chính theo QĐ 959 Nội dung thay đổi Giao dịch điện tử
1 Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng Gộp thủ tục
2 Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN
3 Điều chỉnh lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu hoặc sáp nhập
4 Giải quyết ngừng đóng BHXH đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn
5 Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
6 Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN
7 Đăng ký đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài
8 Đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH, thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú Bãi bỏ    
9 Đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT Tham gia BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT Gộp thủ tục
10 Điều chỉnh số người tham gia và cấp hoặc thu hồi thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT bắt buộc
11 Đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng tự nguyện tham gia BHYT
12 Đối tượng nhân dân tham gia BHYT theo hộ cận nghèo
13 Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng đóng và hoàn trả tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện Gộp thủ tục
14 Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thay đổi mức đóng, phương thức đóng
15 Hoàn trả tiền đóng BHYT đối với người tự nguyện tham gia BHYT và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng Sửa đổi, bổ sung tên của thủ tục hành chính; thêm nội dung hoàn trả tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện Không
16 Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT và BHTN cho người sử dụng lao động Bãi bỏ    2. Lĩnh vực sổ, thẻ

STT Tên thủ tục hành chính theo QĐ 1018 Tên thủ tục hành chính theo QĐ 959 Nội dung thay đổi Giao dịch điện tử
1 Cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng Cấp lại, gộp, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, Thẻ BHYT Gộp thủ tục
2 Cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH, BHTN làm mất hoặc hỏng
3 Đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, nơi làm việc đã ghi trên sổ BHXH
4 Cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất
5 Đổi thẻ BHYT do ghi thông tin trên thẻ BHYT không đúng, do bị rách, hỏng và thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu
6 Cấp và ghi xác nhận trên sổ BHXH cho người lao động làm việc thuộc khu vực Nhà nước, nghỉ chờ việc từ ngày 01 tháng 11 năm 1987 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 Cấp và ghi xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH cho người lao động có thời gian công tác trước 01/01/1995 và người có thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có quy mô toàn xã Gộp thủ tục Không
7 Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp tác trực tiếp giữa các Bộ, địa phương của Nhà nước ta với tổ chức kinh tế của nước ngoài quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ
8 Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi học tập, thực tập ở nước ngoài quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ
9 Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi làm chuyên gia theo Hiệp định của Chính phủ quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ
10 Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi làm chuyên gia theo Hiệp định của Chính phủ quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ
11 Đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về nhân thân đã ghi trên sổ BHXH cho người tham gia BHXH bắt buộc Điều chỉnh các yếu tố về nhân thân đã ghi trên sổ BHXH Gộp thủ tục
12 Đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về nhân thân đã ghi trên sổ BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện
13 Xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp Bãi bỏ  

 

Tags: