Tổng cục thuế đã kết nối hệ thống nộp thuế điện tử với Ngân hàng Quốc dân (NCB)

Tổng cục thuế đã kết nối hệ thống nộp thuế điện tử với Ngân hàng Quốc dân (NCB)

Theo đó, từ ngày 01/09/2017, Người nộp thuế sử dụng tài khoản mở tại Ngân hàng Quốc dân (NCB) có thể đăng ký và thực hiện Nộp thuế điện tử bằng chữ ký số đang sử dụng kê khai thuế. TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO  V/v kết nối hệ thống Nộp...

Tổng cục thuế nâng cấp iTaxViewer 1.3.2 (cập nhật chứng thư số mới của VINA-CA)

Tổng cục thuế nâng cấp iTaxViewer 1.3.2 (cập nhật chứng thư số mới của VINA-CA)

     Ngày 31/08/2017, tổng cục thuế thông báo đã hoàn thành nâng cấp hệ thông khai thuế qua mạng iHTKK, iTaxViewer 1.3.2, ứng dụng nộp thuế điện tử đáp ứng yêu cầu sử dụng chứng thư số (chữ ký số) mới của công ty Cổ phần chữ ký số...

Tổng cục thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng HTKK v3.4.6, iTaxViewer 1.3.1

Tổng cục thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng HTKK v3.4.6, iTaxViewer 1.3.1

      Tổng cục thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.6, iHTKK 3.4.7, ứng dụng đọc hồ sơ thuế XML iTaxViewer 1.3.1 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016, Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/04/2016...

Công ty CP chữ ký số VINA-CA thông báo ngừng gia hạn trên thiết bị USB Token v1

Công ty CP chữ ký số VINA-CA thông báo ngừng gia hạn trên thiết bị USB Token v1

Theo đó, nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng vina-ca sẽ ngừng gia hạn chứng thư số vina-ca trên token version 1 kể từ 01/08/2017 để đáp ứng yêu cầu an ninh tại thông tư số 06/2015/TT-BTTTT. TP Hồ Chí Minh ngày 15/07/2017.      Kính gửi: Quý khách...

Tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử  ngày 01/07/2017 và ngày 08/07/2017

Tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử ngày 01/07/2017 và ngày 08/07/2017

      Thông báo số 2790/TB-TCT ngày 28/06/2017 về kế hoạch tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử phục vụ kiểm thử mức độ sẵn sàng tại hệ thống máy chủ dự phòng. Dự kiến thời gian tạm dừng: - Từ 08h00 – đến 17h00 ngày 01/07/2017 -...

Thông báo nâng cấp iHTKK 3.4.6 và HTKK v3.4.5 mới nhất

Thông báo nâng cấp iHTKK 3.4.6 và HTKK v3.4.5 mới nhất

Ngày 04/08/2017, tổng cục thuế đã nâng cấp >> HTKK 3.4.6 << cập nhật mẫu biểu tờ khai lệ phí môn bài. Tổng cục thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng HTKK v3.4.6, iTaxViewer 1.3.1 TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO -  Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua...

Tổng cục thuế thông báo về việc nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai HTKK phiên bản 3.4.4

Tổng cục thuế thông báo về việc nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai HTKK phiên bản 3.4.4

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO     Về việc hoàn thành nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.4, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.5 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính...

Thông báo v/v nâng cấp ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.5

Thông báo v/v nâng cấp ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.5

Ngày 09/06/2017, để đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.5, cụ thể như sau: - Nâng cấp chức năng Tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế, bổ sung hiển thị thêm chi tiết lỗi. - Nâng...

Chi cục Thành phố Hải Dương - Đôn đốc thực hiện nộp thuế điện tử

Chi cục Thành phố Hải Dương - Đôn đốc thực hiện nộp thuế điện tử

Công văn số 1338 /CCT- TTHT ngày 26 tháng 05 năm 2017 của Chi cục thuế Thành phố Hải Dương tuyên truyền về việc thực hiện nộp thuế bằng hình thức điện tử qua mạng được xác thực bởi chữ ký số.    CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƯƠNG              ...

Thu phí duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

Thu phí duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

    Ngày 15/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 305/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.     Thông tư này quy định mức thu phí...

Tags: