Một số câu hỏi thường gặp khi thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2019

Một số câu hỏi thường gặp khi thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2019

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM 2019 Với mục đích nâng cao chất lượng phục vụ NNT một cách tốt nhất, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho NNT trong thực hiện chính sách thuế, giảm thiểu rủi ro khi quyết toán thuế năm 2019. Cục Thuế...

Hướng dẫn nộp tiền Thuế thu nhập cá nhân vào NSNN

Hướng dẫn nộp tiền Thuế thu nhập cá nhân vào NSNN

Nhằm hướng dẫn NNT thực hiện quyết toán thuế một cách thuận lợi, song song với việc hướng dẫn NNT thực hiện thủ tục khai thuế, quyết toán thuế, Cục Thuế TP Hà Nội đã biên soạn nội dung hướng dẫn NNT thực hiện thủ tục nộp tiền vào NSNN, cụ thể như sau: HƯỚNG DẪN NỘP...

Một số câu hỏi thường gặp khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2019

Một số câu hỏi thường gặp khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2019

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2019 Với mục đích nâng cao chất lượng phục vụ NNT một cách tốt nhất, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho NNT trong thực hiện chính sách thuế, giảm thiểu rủi ro khi quyết toán thuế năm 2019. Cục Thuế...

Địa chỉ và số điện thoại hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN năm 2019

Địa chỉ và số điện thoại hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN năm 2019

ĐỊA CHỈ VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2019 STT Đơn vị SĐT Địa chỉ I Văn phòng Cục Số điện thoại hỗ trợ QTT TNCN năm 2019 Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ QTT 2019 (trực...

Danh bạ hỗ trợ Thuế điện tử Etax - Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Danh bạ hỗ trợ Thuế điện tử Etax - Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

CHỮ KÝ SỐ 24H Để giúp doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh thuận tiện trong quá trình sử dụng hệ thống tiếp nhận tờ khai thuế, nộp thuế điện tử Etax trên cổng thông tin tại địa chỉ THUEDIENTU.GDT.GOV.VN (thường gặp nhất là vấn đề quên hoặc không có...

Thông báo nâng cấp HTKK 3.8.3, iTaxViewer 1.4.5, iHTKK 3.6.3, eTax 1.4.3

Thông báo nâng cấp HTKK 3.8.3, iTaxViewer 1.4.5, iHTKK 3.6.3, eTax 1.4.3

Tổng cục thuế sẽ ngừng hệ thống phần mềm để nâng cấp các ứng dụng HTKK 3.8.3, , iTaxViewer 1.4.5, eTax 1.4.3, iHTKK 3.6.3. Thời gian nâng cấp các ứng dụng từ 09h00 ngày 21/04/2018 đến hết 24h00 ngày 21/04/2018. Nội dung nâng cấp: đáp ứng hệ thống mục lục ngân sách nhà nước...

Quyết định số 526/QĐ-BTC về mở rộng thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Quyết định số 526/QĐ-BTC về mở rộng thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Tổng cục thuế đã ban hành Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 12/04/2018 về việc mở rộng triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho một số doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.  Nội dung quyết định số 526/QĐ-BTC...

Thông báo nâng cấp ứng dụng HTKK 4.0 phiên bản mới nhất (Thí điểm cho doanh nghiệp trên địa bàn 2 tỉnh Thái Bình, Phú Thọ)

Thông báo nâng cấp ứng dụng HTKK 4.0 phiên bản mới nhất (Thí điểm cho doanh nghiệp trên địa bàn 2 tỉnh Thái Bình, Phú Thọ)

Ngày 12/04/2018, Tổng cục thuế bắt đầu triển khai thí điểm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.0 áp dụng công nghệ mới dành cho người nộp thuế trên địa bản 2 tỉnh Thái Bình và Phú Thọ. Phần mềm HTKK 4.0 tương thích tốt với hệ điều hành windows XP,...

Nội dung nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kế khai HTKK v3.8.2 và iTaxViewer 1.4.4

Nội dung nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kế khai HTKK v3.8.2 và iTaxViewer 1.4.4

Nội dung nâng cấp HTKK v3.8.2 iHTKK 3.6.2, eTAX 1.4.2, iTaxViewer  1.4.4 đáp ứng thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính, công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Bộ Tài chính, nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ. >>Nâng cấp phần...

Thông báo nâng cấp phần mềm HTKK 3.8.2, iTaxViewer 1.4.4 đáp ứng thông tư 133/2016/TT-BTC

Thông báo nâng cấp phần mềm HTKK 3.8.2, iTaxViewer 1.4.4 đáp ứng thông tư 133/2016/TT-BTC

    Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.8.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.2, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.4, ứng dụng eTax phiên bản 1.4.2, Ứng...

Tags: