Tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử  ngày 01/07/2017 và ngày 08/07/2017

Tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử ngày 01/07/2017 và ngày 08/07/2017

      Thông báo số 2790/TB-TCT ngày 28/06/2017 về kế hoạch tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử phục vụ kiểm thử mức độ sẵn sàng tại hệ thống máy chủ dự phòng. Dự kiến thời gian tạm dừng: - Từ 08h00 – đến 17h00 ngày 01/07/2017 -...

Thông báo nâng cấp iHTKK 3.4.6 và HTKK v3.4.5 mới nhất

Thông báo nâng cấp iHTKK 3.4.6 và HTKK v3.4.5 mới nhất

Ngày 04/08/2017, tổng cục thuế đã nâng cấp >> HTKK 3.4.6 << cập nhật mẫu biểu tờ khai lệ phí môn bài. Tổng cục thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng HTKK v3.4.6, iTaxViewer 1.3.1 TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO -  Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua...

Tổng cục thuế thông báo về việc nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai HTKK phiên bản 3.4.4

Tổng cục thuế thông báo về việc nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai HTKK phiên bản 3.4.4

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO     Về việc hoàn thành nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.4, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.5 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính...

Thông báo v/v nâng cấp ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.5

Thông báo v/v nâng cấp ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.5

Ngày 09/06/2017, để đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.5, cụ thể như sau: - Nâng cấp chức năng Tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế, bổ sung hiển thị thêm chi tiết lỗi. - Nâng...

Chi cục Thành phố Hải Dương - Đôn đốc thực hiện nộp thuế điện tử

Chi cục Thành phố Hải Dương - Đôn đốc thực hiện nộp thuế điện tử

Công văn số 1338 /CCT- TTHT ngày 26 tháng 05 năm 2017 của Chi cục thuế Thành phố Hải Dương tuyên truyền về việc thực hiện nộp thuế bằng hình thức điện tử qua mạng được xác thực bởi chữ ký số.    CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƯƠNG              ...

Thu phí duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

Thu phí duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

    Ngày 15/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 305/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.     Thông tư này quy định mức thu phí...

Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.2

Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.2

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO         Về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.2 đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ về quyết toán thuế TNCN, khai thuế tài nguyên đối với hoạt...

Thông báo số 5480/TB-TCT của tổng cục thuế về việc tạm dừng hệ thống khai thuế, nộp thuế điện tử, hóa đơn xác thực

Thông báo số 5480/TB-TCT của tổng cục thuế về việc tạm dừng hệ thống khai thuế, nộp thuế điện tử, hóa đơn xác thực

   BỘ TÀI CHÍNH                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ                          ...

Thông báo về việc khắc phục sự cố khóa thiết bị USB Token của nhà cung cấp CKCA

Thông báo về việc khắc phục sự cố khóa thiết bị USB Token của nhà cung cấp CKCA

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v Khắc phục sự cố lỗi hệ thống của Nhà cung cấp chữ ký số CKCA         Căn cứ Công văn số 060605/2016/CKCA ngày 06/06/2016 của Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông CK (Nhà cung cấp chữ ký số CKCA) gửi...

Thông báo số 3345/TB-TCT về việc tạm dừng hệ thống khai thuế, nộp thuế qua mạng, hóa đơn điện tử

Thông báo số 3345/TB-TCT về việc tạm dừng hệ thống khai thuế, nộp thuế qua mạng, hóa đơn điện tử

   BỘ TÀI CHÍNH                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ                      ...

Tags: