Quyết định số 526/QĐ-BTC về mở rộng thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Quyết định số 526/QĐ-BTC về mở rộng thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Tổng cục thuế đã ban hành Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 12/04/2018 về việc mở rộng triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho một số doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.  Nội dung quyết định số 526/QĐ-BTC...

Thông báo nâng cấp ứng dụng HTKK 4.0 phiên bản mới nhất (Thí điểm cho doanh nghiệp trên địa bàn 2 tỉnh Thái Bình, Phú Thọ)

Thông báo nâng cấp ứng dụng HTKK 4.0 phiên bản mới nhất (Thí điểm cho doanh nghiệp trên địa bàn 2 tỉnh Thái Bình, Phú Thọ)

Ngày 12/04/2018, Tổng cục thuế bắt đầu triển khai thí điểm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.0 áp dụng công nghệ mới dành cho người nộp thuế trên địa bản 2 tỉnh Thái Bình và Phú Thọ. Phần mềm HTKK 4.0 tương thích tốt với hệ điều hành windows XP,...

Nội dung nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kế khai HTKK v3.8.2 và iTaxViewer 1.4.4

Nội dung nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kế khai HTKK v3.8.2 và iTaxViewer 1.4.4

Nội dung nâng cấp HTKK v3.8.2 iHTKK 3.6.2, eTAX 1.4.2, iTaxViewer  1.4.4 đáp ứng thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính, công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Bộ Tài chính, nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ. >>Nâng cấp phần...

Thông báo nâng cấp phần mềm HTKK 3.8.2, iTaxViewer 1.4.4 đáp ứng thông tư 133/2016/TT-BTC

Thông báo nâng cấp phần mềm HTKK 3.8.2, iTaxViewer 1.4.4 đáp ứng thông tư 133/2016/TT-BTC

    Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.8.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.2, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.4, ứng dụng eTax phiên bản 1.4.2, Ứng...

Công văn 845/TCT-CNTT về kế hoạch nâng cấp ứng dụng đáp ứng TT 133/2016/TT-BTC

Công văn 845/TCT-CNTT về kế hoạch nâng cấp ứng dụng đáp ứng TT 133/2016/TT-BTC

      Theo công văn số 845/TCT-CNTT của Tổng cục thuế, doanh nghiệp áp dụng mẫu biểu BCTC theo thông tư số 133/2016/TT-BTC cho kì tính thuế 2017 bằng phương pháp điện tử theo các quy định của Luật quản lý thuế và các quy định hiện hành. Các ứng dụng hỗ...

Cục CNTT - Tổng cục thuế trình Phương án tiếp nhận BCTC theo TT 133/2016/TT-BTC

Cục CNTT - Tổng cục thuế trình Phương án tiếp nhận BCTC theo TT 133/2016/TT-BTC

Tin mới nhất:=> (15/03/2018) Công văn 845/TCT-CNTT về kế hoạch nâng cấp ứng dụng đáp ứng thông tư số 133/2016/TT-BTC CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO: về Phương án trình Bộ về kế hoạch triển khai lập, tiếp nhận bằng hình thức điện tử...

Tổng cục thuế thông báo tạm dừng hệ thống khai thuế và nộp thuế để nâng cấp và chuyển đổi hệ thống

Tổng cục thuế thông báo tạm dừng hệ thống khai thuế và nộp thuế để nâng cấp và chuyển đổi hệ thống

Ngày 08/12/2017 Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch tạm dừng các hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTDT) để thực hiện nâng cấp và chuyển đổi hệ thống từ iHTKK sang eTax (http://thuedientu.gdt.gov.vn). Đối tượng được chuyển đổi là toàn bộ doanh nghiệp...

Tổng cục thuế thông báo nâng cấp HTKK 3.8.0, iTaxViewer 1.4.2, iHTKK 3.6.0

Tổng cục thuế thông báo nâng cấp HTKK 3.8.0, iTaxViewer 1.4.2, iHTKK 3.6.0

      Về việc hoàn thành nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 3.8.0, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.0 và ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML iTaxViewer 1.4.2, Dịch vụ thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.3.0;...

Thông tư số 93/2017/TT-BTC  - Bãi bỏ mẫu 06/GTGT (thay đổi phương pháp tính thuế GTGT)

Thông tư số 93/2017/TT-BTC - Bãi bỏ mẫu 06/GTGT (thay đổi phương pháp tính thuế GTGT)

Ngày 19/09/2017 của Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư...

Công văn số 4253/TCT-CS hướng dẫn thông tư 93/2017/TT-BTC -

Công văn số 4253/TCT-CS hướng dẫn thông tư 93/2017/TT-BTC - "BÃI BỎ mẫu 06-GTGT"

       Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/09/2017 về phương pháp tính thuế GTGT. Theo đó, Tổng cục thuế giới thiệu những điểm mới và hướng dẫn thực hiện Thông tư số 93/2017/TT-BTC tại công văn số 4253/TCT-CS....

Tags: