Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.2

Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.2

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO         Về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.2 đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ về quyết toán thuế TNCN, khai thuế tài nguyên đối với hoạt...

Thông báo số 5480/TB-TCT của tổng cục thuế về việc tạm dừng hệ thống khai thuế, nộp thuế điện tử, hóa đơn xác thực

Thông báo số 5480/TB-TCT của tổng cục thuế về việc tạm dừng hệ thống khai thuế, nộp thuế điện tử, hóa đơn xác thực

   BỘ TÀI CHÍNH                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ                          ...

Thông báo về việc khắc phục sự cố khóa thiết bị USB Token của nhà cung cấp CKCA

Thông báo về việc khắc phục sự cố khóa thiết bị USB Token của nhà cung cấp CKCA

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v Khắc phục sự cố lỗi hệ thống của Nhà cung cấp chữ ký số CKCA         Căn cứ Công văn số 060605/2016/CKCA ngày 06/06/2016 của Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông CK (Nhà cung cấp chữ ký số CKCA) gửi...

Thông báo số 3345/TB-TCT về việc tạm dừng hệ thống khai thuế, nộp thuế qua mạng, hóa đơn điện tử

Thông báo số 3345/TB-TCT về việc tạm dừng hệ thống khai thuế, nộp thuế qua mạng, hóa đơn điện tử

   BỘ TÀI CHÍNH                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ                      ...

Toàn văn Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ : Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Toàn văn Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ : Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Số/Ký hiệu: 35/NQ-CP Ngày ban hành: 16/05/2016 Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu: Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị quyết --------------------------------------------- CHÍNH PHỦ                                                         ...

Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ nước cộng hòa XHCN Việt Nam

Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ nước cộng hòa XHCN Việt Nam

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu: 19-2016/NQ-CP Ngày ban hành: 28/04/2016 Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Tên văn bản: Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến...

Tổng cục thuế thông báo về việc sự cố kỹ thuật trên website Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tắc nghẽn trong kỳ kê khai quyết toán thuế 2015

Tổng cục thuế thông báo về việc sự cố kỹ thuật trên website Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tắc nghẽn trong kỳ kê khai quyết toán thuế 2015

Thông báo số 1762/TB-TCT về việc sự cố kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế        Căn cứ quy định tại Điều 9 Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.       Do sự...

Thông báo nâng cấp phần mềm HTKK 3.3.7, iHTKK 3.1.8 và QTTNCN 3.2.4 đáp ứng yêu cầu quyết toán thuế 2015

Thông báo nâng cấp phần mềm HTKK 3.3.7, iHTKK 3.1.8 và QTTNCN 3.2.4 đáp ứng yêu cầu quyết toán thuế 2015

  NỘI DUNG NÂNG CẤP HTKK 3.3.7 và QT TNCN 3.2.4       Đáp ứng yêu cầu lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNCN năm 2015 đối với một số trường hợp đặc biệt (doanh nghiệp mới thành lập, tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại...

Nội dung nâng cấp ứng dụng HTKK 3.3.6, iHTKK 3.1.7, iTaxViewer 1.1.4 đáp ứng thông tư 200/2014/TT-BTC

Nội dung nâng cấp ứng dụng HTKK 3.3.6, iHTKK 3.1.7, iTaxViewer 1.1.4 đáp ứng thông tư 200/2014/TT-BTC

Đã có bản nâng cấp phần mềm HTKK 3.3.7, QT TNCN 3.2.4 đáp ứng nghiệp vụ lập BCTC theo thông tư 200/2014/TT-BTC và quyết toán thuế TNCN theo TT 92/2015/TT-BTC >>XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY<< NỘI DUNG NÂNG CẤP HTKK 3.3.6, iHTKK 3.1.7, iTaxViewer 1.1.4         -...

Tổng cục thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.5

Tổng cục thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.5

        Ngày 19/02/2016 - TỔNG CỤC THUẾ tiến hành nâng cấp đồng thời ứng dụng hỗ trợ kê khai HTKK 3.3.5 và ứng dụng đọc hồ sơ thuế XML iTaxviewer 1.1.3. Phiên bản mới nhất này cập nhật những thay đổi mới nhất theo Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015...

Tags: