Công văn 845/TCT-CNTT về kế hoạch nâng cấp ứng dụng đáp ứng TT 133/2016/TT-BTC

Công văn 845/TCT-CNTT về kế hoạch nâng cấp ứng dụng đáp ứng TT 133/2016/TT-BTC

      Theo công văn số 845/TCT-CNTT của Tổng cục thuế, doanh nghiệp áp dụng mẫu biểu BCTC theo thông tư số 133/2016/TT-BTC cho kì tính thuế 2017 bằng phương pháp điện tử theo các quy định của Luật quản lý thuế và các quy định hiện hành. Các ứng dụng hỗ...

Cục CNTT - Tổng cục thuế trình Phương án tiếp nhận BCTC theo TT 133/2016/TT-BTC

Cục CNTT - Tổng cục thuế trình Phương án tiếp nhận BCTC theo TT 133/2016/TT-BTC

Tin mới nhất:=> (15/03/2018) Công văn 845/TCT-CNTT về kế hoạch nâng cấp ứng dụng đáp ứng thông tư số 133/2016/TT-BTC CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO: về Phương án trình Bộ về kế hoạch triển khai lập, tiếp nhận bằng hình thức điện tử...

Tổng cục thuế thông báo tạm dừng hệ thống khai thuế và nộp thuế để nâng cấp và chuyển đổi hệ thống

Tổng cục thuế thông báo tạm dừng hệ thống khai thuế và nộp thuế để nâng cấp và chuyển đổi hệ thống

Ngày 08/12/2017 Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch tạm dừng các hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTDT) để thực hiện nâng cấp và chuyển đổi hệ thống từ iHTKK sang eTax (http://thuedientu.gdt.gov.vn). Đối tượng được chuyển đổi là toàn bộ doanh nghiệp...

Tổng cục thuế thông báo nâng cấp HTKK 3.8.0, iTaxViewer 1.4.2, iHTKK 3.6.0

Tổng cục thuế thông báo nâng cấp HTKK 3.8.0, iTaxViewer 1.4.2, iHTKK 3.6.0

      Về việc hoàn thành nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 3.8.0, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.0 và ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML iTaxViewer 1.4.2, Dịch vụ thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.3.0;...

Thông tư số 93/2017/TT-BTC  - Bãi bỏ mẫu 06/GTGT (thay đổi phương pháp tính thuế GTGT)

Thông tư số 93/2017/TT-BTC - Bãi bỏ mẫu 06/GTGT (thay đổi phương pháp tính thuế GTGT)

Ngày 19/09/2017 của Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư...

Công văn số 4253/TCT-CS hướng dẫn thông tư 93/2017/TT-BTC -

Công văn số 4253/TCT-CS hướng dẫn thông tư 93/2017/TT-BTC - "BÃI BỎ mẫu 06-GTGT"

       Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/09/2017 về phương pháp tính thuế GTGT. Theo đó, Tổng cục thuế giới thiệu những điểm mới và hướng dẫn thực hiện Thông tư số 93/2017/TT-BTC tại công văn số 4253/TCT-CS....

Tổng cục thuế đã kết nối hệ thống nộp thuế điện tử với Ngân hàng Quốc dân (NCB)

Tổng cục thuế đã kết nối hệ thống nộp thuế điện tử với Ngân hàng Quốc dân (NCB)

Theo đó, từ ngày 01/09/2017, Người nộp thuế sử dụng tài khoản mở tại Ngân hàng Quốc dân (NCB) có thể đăng ký và thực hiện Nộp thuế điện tử bằng chữ ký số đang sử dụng kê khai thuế. TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO  V/v kết nối hệ thống Nộp...

Tổng cục thuế nâng cấp iTaxViewer 1.3.2 (cập nhật chứng thư số mới của VINA-CA)

Tổng cục thuế nâng cấp iTaxViewer 1.3.2 (cập nhật chứng thư số mới của VINA-CA)

     Ngày 31/08/2017, tổng cục thuế thông báo đã hoàn thành nâng cấp hệ thông khai thuế qua mạng iHTKK, iTaxViewer 1.3.2, ứng dụng nộp thuế điện tử đáp ứng yêu cầu sử dụng chứng thư số (chữ ký số) mới của công ty Cổ phần chữ ký số...

Tổng cục thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng HTKK v3.4.6, iTaxViewer 1.3.1

Tổng cục thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng HTKK v3.4.6, iTaxViewer 1.3.1

      Tổng cục thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.6, iHTKK 3.4.7, ứng dụng đọc hồ sơ thuế XML iTaxViewer 1.3.1 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016, Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/04/2016...

Công ty CP chữ ký số VINA-CA thông báo ngừng gia hạn trên thiết bị USB Token v1

Công ty CP chữ ký số VINA-CA thông báo ngừng gia hạn trên thiết bị USB Token v1

Theo đó, nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng vina-ca sẽ ngừng gia hạn chứng thư số vina-ca trên token version 1 kể từ 01/08/2017 để đáp ứng yêu cầu an ninh tại thông tư số 06/2015/TT-BTTTT. TP Hồ Chí Minh ngày 15/07/2017.      Kính gửi: Quý khách...

Tags: