TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO NÂNG CẤP ITAXVIEWER 1.7.3, HTKK v4.5.5

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO NÂNG CẤP ITAXVIEWER 1.7.3, HTKK v4.5.5

Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.8, ITAXVIEWER 1.7.3, HTKK v4.5.5 đáp ứng kê khai, gửi Báo cáo tài chính hợp nhất năm theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Tổng...

Nâng cấp HTKK v.4.5.3 cập nhật nghiệp vụ kê khai đáp ứng NĐ số 126/2020/NĐ-CP

Nâng cấp HTKK v.4.5.3 cập nhật nghiệp vụ kê khai đáp ứng NĐ số 126/2020/NĐ-CP

Ngày 12/03/2021, Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.3 cập nhật các tờ khai 02/QTT-TNCN, 05/QTT-TNCN đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về quy định chi tiết một số điều của luật Quản lý...

Tổng cục thuế thông báo nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.6, iTaxViewer 1.7.0, HTKK 4.5.2

Tổng cục thuế thông báo nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.6, iTaxViewer 1.7.0, HTKK 4.5.2

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax), Ứng dụng hỗ trợ xem tờ khai theo định dạng mẫu biểu (iTaxViewer) đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, cập nhật địa bàn hành chính đáp ứng Nghị quyết số 1188/NQ-UBTVQH14, 1189/NQ-UBTVQH14,...

Nội dung nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK v4.5.2 ngày 19/02/2021

Nội dung nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK v4.5.2 ngày 19/02/2021

Ngày 19/02/2021 Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.2 cập nhật các tờ khai 01/GTGT, 02/GTGT, 04/GTGT, 01/PHLP, 02/PHLP đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về quy định chi tiết một số điều của luật...

Một số câu hỏi thường gặp khi thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2019

Một số câu hỏi thường gặp khi thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2019

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM 2019 Với mục đích nâng cao chất lượng phục vụ NNT một cách tốt nhất, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho NNT trong thực hiện chính sách thuế, giảm thiểu rủi ro khi quyết toán thuế năm 2019. Cục Thuế...

Hướng dẫn nộp tiền Thuế thu nhập cá nhân vào NSNN

Hướng dẫn nộp tiền Thuế thu nhập cá nhân vào NSNN

Nhằm hướng dẫn NNT thực hiện quyết toán thuế một cách thuận lợi, song song với việc hướng dẫn NNT thực hiện thủ tục khai thuế, quyết toán thuế, Cục Thuế TP Hà Nội đã biên soạn nội dung hướng dẫn NNT thực hiện thủ tục nộp tiền vào NSNN, cụ thể như sau: HƯỚNG DẪN NỘP...

Một số câu hỏi thường gặp khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2019

Một số câu hỏi thường gặp khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2019

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2019 Với mục đích nâng cao chất lượng phục vụ NNT một cách tốt nhất, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho NNT trong thực hiện chính sách thuế, giảm thiểu rủi ro khi quyết toán thuế năm 2019. Cục Thuế...

Địa chỉ và số điện thoại hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN năm 2019

Địa chỉ và số điện thoại hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN năm 2019

ĐỊA CHỈ VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2019 STT Đơn vị SĐT Địa chỉ I Văn phòng Cục Số điện thoại hỗ trợ QTT TNCN năm 2019 Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ QTT 2019 (trực...

Danh bạ hỗ trợ Thuế điện tử Etax - Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Danh bạ hỗ trợ Thuế điện tử Etax - Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

CHỮ KÝ SỐ 24H Để giúp doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh thuận tiện trong quá trình sử dụng hệ thống tiếp nhận tờ khai thuế, nộp thuế điện tử Etax trên cổng thông tin tại địa chỉ THUEDIENTU.GDT.GOV.VN (thường gặp nhất là vấn đề quên hoặc không có...

Thông báo nâng cấp HTKK 3.8.3, iTaxViewer 1.4.5, iHTKK 3.6.3, eTax 1.4.3

Thông báo nâng cấp HTKK 3.8.3, iTaxViewer 1.4.5, iHTKK 3.6.3, eTax 1.4.3

Tổng cục thuế sẽ ngừng hệ thống phần mềm để nâng cấp các ứng dụng HTKK 3.8.3, , iTaxViewer 1.4.5, eTax 1.4.3, iHTKK 3.6.3. Thời gian nâng cấp các ứng dụng từ 09h00 ngày 21/04/2018 đến hết 24h00 ngày 21/04/2018. Nội dung nâng cấp: đáp ứng hệ thống mục lục ngân sách nhà nước...

Tags: