Hôm nay nhân tiện hỗ trợ cho đối tác khi tạo chứng thư số VNPT-CA  trình duyệt Internet Explore báo lỗi "Internet Explorer blocked this website from installing an ActiveX Control" nên mình viết hướng dẫn này để cấu hình IE cho đúng. 

Khi đăng nhập vào trang dành cho quản trị viên VNPT-CA, vào phần tạo chứng thư số sẽ hiện lên cảnh báo Internet Explorer blocked this website from installing an ActiveX Control" ở dưới cùng và có nút Install bên phải, khi click Install thì hiện ra hộp thoại cảnh báo "windows has blocked this software because it can't verify the publisher". Dù có click OK thì ActiveX cũng không hoạt động và lại tiếp tục hiện cảnh báo như trên.

Để cấu hình Internet Explorer khắc phục cảnh báo lỗi trên các bạn làm như sau:

Mở trình duyệt Internet Explorer lên, vào Tool => Internet options => Vào tab Security => Customs level

Chọn Enable các thành phần gồm:

Run ActiveX and plug-ins – Enabled

Download Signed ActiveX Control – Enabled

Script ActiveX controls marked as safe for scripting – Enabled

Chọn Prompt các thành phần 

Download unsigned ActiveX Control – Prompt

Initialize and script ActiveX controls not mark as safe – Prompt

Click OK, Close hết rồi tắt trình duyệt Internet Explorer và bật lại là được

Ngoài việc cấu hình IE để tạo chữ ký số VNPT-CA, 1 số ứng dụng khác như xem camera cũng có thể bị lỗi như thế này và các bạn cũng làm như trên để khắc phục

Tags: