Từ ngày 21/04/2018, người nộp thuế sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai phiên bản cũ (từ HTKK 3.8.2 trở về trước) khi nộp tờ khai quyết toán TNDN mẫu 03-TNDN sẽ nhận được thông báo cảnh báo lỗi "Phiên bản XML trên tờ khai không đúng với phiên bản hệ thống yêu cầu (Phiên bản trên tờ khai 2.3.1, phiên bản hệ thống yêu cầu 2.3.3"

Để sửa lỗi này, người nộp thuế chỉ việc tải phần mềm HTKK 3.8.3 rồi nâng cấp lên, sau đó kết xuất XML lại là nộp được
  - Link tải HTKK 3.8.3
   Xem chi tiết nội dung >> Nâng cấp HTKK 3.8.3, iTaxViewer 1.4.5, iHTKK 3.6.3, eTax 1.4.3

Đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Phú Thọ thì tải phần mềm HTKK 4.0.2 rồi nâng cấp lên
>> Hướng dẫn tải phần mềm, cài đặt và nâng cấp HTKK 4.0 (ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế)

Tags: