Khi lập tờ khai thuế TNDN quý 4 năm 2014 trên phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK v3.3.0. Người nộp thuế sẽ gặp thông báo "Đã hết hiệu lực của mẫu tờ khai. Bạn hãy kiểm tra lại":


Nguyên nhân là theo điều 17 thông tư số 151/2014/TT-BTC quy định rõ:

          Điều 17. Bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:
         “Điều 12a. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm
         Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

Thông tư số 
151/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2014 vì vậy doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý kể từ quý IV/2014.
         Các doanh nghiệp nếu cần nộp bổ sung hoặc nộp lại tờ khai TNDN tạm tính ở các kỳ tính thuế trước vẫn kê khai nộp bình thường.
         
         Quý doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký mới, gia hạn hoặc chuyển đổi
chữ ký số giá rẻ (1.650.000 cho 4 năm sử dụng) - hỗ trợ kỹ thuật khi nộp tờ khai 24/7 miễn phí vui lòng liên hệ 0913.636.507 - Mr Mười


Bấm G+1 và Thích bên dưới nếu bài viết này hữu ích với bạn.

Tags: